• EN
 • Logg inn
 • Finansiering av kurs for reiselivet

   Fredrik Meling
  Fredrik Meling

  Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og forhøre seg om søknad til kurs, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

  Hvem kan søke?

  Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs.

  Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan hjelpe til med søknaden, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

  Hva finansierer vi?

  • Ekstern kursleder: Alle kursene har en fast pris som kan legges inn her. Prisen får du fra leverandøren eller fra Innovasjon Norge

  • Reisekostnader: Reise og oppholdskostnader for kursholdere inngår ikke i fastprisen og må legges inn som ekstra kostnad. Reisekostnader skal angis i henhold til statens satser. Reisekostnader for kursdeltakere godkjennes ikke

  • Rådgivning/konsulentbistand: Konsulentbistand ligger oftest inne som en del av fastprisen til leverandøren og skal ikke legges inn om ikke annet er oppgitt

  • Kursdeltakere inkl. overhead: Det godkjennes en timesats begrenset opptil 500 kr/t pr. deltaker som deltar på kurset. Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset

  • Materialer og utstyr (forbruk): Angi forventede fakturerbare kostnader til materialer som evt. brukes på kurset

  • Lokaler og utstyr: Angi kostnadene for lokalleie av kurssted

  Vi kan være med å finansiere mellom 50-70 prosent av kurskostnaden avhengig av hvilke bedrifter som skal delta.