Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansiering av kurs for reiselivet

  Rød kajakk i havet vendt mot to fjell
  Foto: Fredrik Meling

  Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs, kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og få hjelp til å søke om finansiering.

  Hvem kan søke?

  Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs. For å finansiere kurset stiller vi krav til minimum 10 deltakende bedrifter på kurset.

  Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan sjekke vår arrangmenetsoversikt om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe deg med søknaden.

  Hva finansierer vi?

  • Ekstern kursleder: Alle kursene har en fast pris som kan legges inn her. Prisen får du fra leverandøren eller fra Innovasjon Norge.

  • Reisekostnader: Reise og oppholdskostnader for kursholdere inngår ikke i fastprisen og må legges inn som ekstra kostnad. Reisekostnader skal angis i henhold til statens satser. Reisekostnader for kursdeltakere godkjennes ikke.

  • Rådgivning/konsulentbistand: Konsulentbistand ligger oftest inne som en del av fastprisen til leverandøren og skal ikke legges inn om ikke annet er oppgitt.

  • Personalutgifter til intern kursleder (Søkerbedrift): Gjelder dekning av administrative oppgaver innen planlegging og oppfølging utført av søkerbedriften inntil 10 timer á inntil kr 700.

  • Kursdeltakere inkludert overhead: Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset. Søkerbedriftens timer til deltakelse kan også inngå. Det godkjennes en timesats begrenset opptil 500 kr/t per deltaker som deltar på kurset.

  • Materialer og utstyr (forbruk): Angi forventede fakturerbare kostnader til materialer som eventuelt brukes på kurset.

  • Lokaler og utstyr: Angi kostnadene for lokalleie av kurssted.

  Vi kan være med å finansiere opp til 50 prosent av kurskostnaden.

  For å søke om finansiering av kurs, logger du deg inn (nedenfor) for å opprette søknad på kategori "Næringsutvikling og innovasjon".