Finansiering av kurs for reiselivet

 Fredrik Meling

Vi tilbyr en rekke kurs og kompetansetilbud til reiselivsnæringen. Her kan du finne et kurs som kan styrke din bedrift og dine medarbeidere.

Hvem kan søke?

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs 

Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan hjelpe til med søknaden, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

Hva finansierer vi?

  • Ekstern kursleder: Alle kursene har en fast pris som kan legges inn her. Prisen får du fra leverandøren eller fra Innovasjon Norge

  • Reisekostnader: Reise og oppholdskostnader for kursholdere inngår ikke i fastprisen og må legges inn som ekstra kostnad. Reisekostnader skal angis i henhold til statens satser. Reisekostnader for kursdeltakere godkjennes ikke

  • Rådgivning/konsulentbistand: Konsulentbistand ligger oftest inne som en del av fastprisen til leverandøren og skal ikke legges inn om ikke annet er oppgitt

  • Kursdeltakere inkl. overhead: Det godkjennes en timesats begrenset opptil 500 kr/t pr. deltaker som deltar på kurset. Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset

  • Materialer og utstyr (forbruk): Angi forventede fakturerbare kostnader til materialer som evt. brukes på kurset

  • Lokaler og utstyr: Angi kostnadene for lokalleie av kurssted

Vi kan være med å finansiere mellom 50-70 prosent av kurskostnaden avhengig av hvilke bedrifter som skal delta.

Kontaktperson