• EN
 • Logg inn
 • Merket for bærekraftig reisemål

   Patricia Hamilton
  Patricia Hamilton

  Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Innovasjon Norge kan bidra med rådgivning og finansiering.  

  Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. I merkearbeidet er reiselivsnæringen pådriver, men det er behov for samarbeid ut over reiselivsnæringen, blant annet med kommunen. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Merkeordningen er slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3.år. 

  Hvem kan bruke denne tjenesten?  

  Lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap i tett samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv.  

  Hva tilbyr vi?

  Vi kan bidra med rådgivning og finansiering

  Hvor lang tid tar det?

  Første gangs leveranse har en arbeidsprosess som er normert til rundt to år. Deretter kommer årlige rapporter og ny leveranse på indikatorene hvert tredje år. 

  Merket for bærekraftig reisemål 

  Bærekraft i reiselivet handler om et perspektiv på reiselivsutviklingen: Man kan ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  

  Arbeidsprosessen 

  Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess som sammen bistår reisemålet i å planlegge, iverksette og måle sitt arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske "rammen" for arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommune involveres i en arbeidsprosess som tar cirka to år. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering av denne avgrensede prosessen for enkelte reisemål hvert år. Finansiering går i første rekke til å dekke prosjektledelse, prosessveileder, nødvendige undersøkelser og kontroller. 

  Merkede reisemål i Norge 

  Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet som merkes er bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og sitt forhold til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper. I dag har et utvalg reisemål fått Merket for bærekraftig reisemål, og flere reisemål er i prosess. 

  Analyserte ordningen 

  I 2016 utførte Vista Analyse en evaluering av Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål. En av konklusjonene er at ordningen har gitt deltakende reisemål et verktøy for systematisk arbeid med og for en bærekraftig utvikling. 

  Gjennom ordningen har destinasjonsselskaper, reiselivsaktører og kommunene fått en ramme for et strukturert samarbeid, og de deltakende reisemålene opplever økt lokalt engasjement for reiseliv og bærekraft. Samtidig opplever reisemålene utfordringer ved finansiering av oppgaver rundt utviklingsarbeid og tilrettelegging. Les evalueringen her