• EN
 • Logg inn
 • Merket for bærekraftig reisemål

   Thomas Rasmus Skaug
  Thomas Rasmus Skaug

  Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft.  

  Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  

  Redskap for bærekraftig reisemålsutvikling

  Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet som merkes er bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og sitt forhold til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper. 

  Merkeordningen er et redskap for utvikling av et bærekraftig reiseliv, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3. år.  

  FNs bærekraftsmål og merkeordningen

  Reiseliv kan og bør spille en viktig rolle for å nå FNS bærekraftsmål. Dette er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjennom deltakelse i merkeordningen bidrar reisemål og kommuner rundt om i hele landet til denne globale dugnaden. Vi har koblet de enkelte kriterier i merkeordningen til ulike bærekraftsmål for å enklere dokumentere dette arbeidet. Se FNs bærekraftsmål og standarden her. 

  Merkede reisemål i Norge  

  I dag har et utvalg reisemål fått Merket for bærekraftig reisemål, og flere reisemål er i prosess. Se oversikten over merkede reisemål herSom nevnt ovenfor innebærer merket at destinasjonen over tid prioriterer arbeid med utvikling av en bærekraftig destinasjon, ikke at destinasjonen som merkes er bærekraftig i seg selv.  

  Gode resultater fra evalueringen 

  I 2016 utførte Vista Analyse en evaluering av Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål. Resultatene viser at ordningen har gitt deltakende reisemål et verktøy for systematisk arbeid med og for en bærekraftig utvikling.  

  Gjennom ordningen har destinasjonsselskaper, reiselivsaktører og kommunene fått en ramme for et strukturert samarbeid, og de deltakende reisemålene opplever økt lokalt engasjement for reiseliv og bærekraft. Samtidig opplever reisemålene utfordringer ved finansiering av oppgaver rundt utviklingsarbeid og tilrettelegging. Les evalueringen her 

   

  Spørsmål og svar om merkeordningen

  Hvem er merkeordninger for? 

  Lokalt eller regionalt reisemål
  eller destinasjonsselskap i tett 
  samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv.    

  Hva tilbyr vi?  

  Innovasjon Norge kan bidra med finansiering og rådgivning.  

  Hvor lang tid tar det?  

  Første gangs leveranse har en arbeidsprosess som er normert til rundt to år. Deretter kommer årlige rapporter og ny leveranse på indikatorene hvert tredje år.