Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Vietnam

  Kontakt oss i Hanoi
  GettyImages

  Vietnam er et stadig voksende marked i Sørøst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. De siste årene har landet opplevd stabilt god vekst og åpnet for mer internasjonal handel.

  Vietnam som marked

  Med en befolkning på nærmere 100 millioner, et mangfold av naturressurser og store kystområder, er det flere sektorer som er av interesse for norske eksportselskaper. Eksportmulighetene er primært innen fornybar energi, fiskeri og annen akvakultur, samt sirkulær økonomi.

  Hva gjør vi i Innovasjon Norge?

  Vi er fysisk til stede i Vietnam med kontor ved den norske ambassaden i Hanoi. Her er vi strategisk posisjonerte til å sette norske selskaper i kontakt med myndighetene og andre relevante lokale aktører. Vi har også gode relasjoner til andre kontakter og partnere nær Ho Chi Minh-byen og andre handelssentre i landet.

  Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi. Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Kompetanseoverføring
  • Direkte rådgivning
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)

  Muligheter for norske bedrifter i Vietnam

  Fornybar energi

  Grunnet økt handel og en voksende middelklasse øker stadig energibehovet til vietnamesiske husholdninger og industri. Vietnam er del av flere internasjonale klimaavtaler og arbeider aktivt med å kutte utslipp fra energiproduksjon. Det er særlig behov for utvikling av havbasert og landbasert vindkraft, i tillegg til kraftproduksjon fra solenergi. Selskaper med teknologisk ekspertise og erfaring med drift og produksjon innen disse næringene, vil ha gode muligheter for å etablere seg i Vietnam.

  Akvakultur

  Vietnam har en lang kyst og besitter store havområder og -ressurser. Matproduksjon og fiskeri er viktige næringer for å dekke befolkningens matbehov og trygge matsikkerheten i landet. Matproduksjon fra havet er og kommer til å være en viktig eksportnæring for Vietnam de kommende tiårene. Norsk fiske- og oppdrettsnæring har erfaring, kompetanse og teknologi som kan bedre kvaliteten på driften i akvakultur i Vietnam. Det er gode eksportmuligheter for norske selskaper som kan levere utstyr og løsninger til disse sektorene. 

  LNG

  Liquified natural gas (LNG) er per nå blant de mest miljøvennlige fossile energikildene og regnes for å være et godt alternativ til tradisjonelle fossile kilder. Vietnamesiske myndigheter har gjort det tydelig at utvikling av utvinningen av LNG er av høy prioritet for å dekke det økende energibehovet i landet. Dette er også i tråd med landets forpliktelser overfor internasjonale klimaavtaler. Norske selskaper som leverer utstyr og teknologi til LNG-utvinning har gode eksportmuligheter i det vietnamesiske markedet. Myndighetene godkjenner nye LNG-prosjekter, hvor norske selskaper kan bruke sin ekspertise i samarbeid med lokale partnere.

  Sirkulær økonomi

  De største utfordringene med den massive veksten i Vietnam, er hvordan industrier og næringer skal drives mer bærekraftig. Det er viktig å finne strategier for hvordan man skal forvalte lokale natur- og havressurser for kommende generasjoner. Per dags dato er Vietnam blant landene i verden som forurenser mest til havene, og mangler gode løsninger for effektiv avfallshåndtering blant husholdninger og industri. Norske selskaper har gode eksportmuligheter i disse næringene, og andre sektorer hvor de kan tilby relevante grønne løsninger.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger