Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Vietnam

  Kontakt oss i Hanoi
  GettyImages

  Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Eksportmulighetene er primært innen akvakultur, sjømatprosessering, ingrediensindustri, «functional food», fiskeri og fornybar energi.

  Det er også eksportmuligheter innen olje og gass, maritim og IKT. Utviklingen innen «smarte byer» og helsesektoren vil i løpet av få år også gi store markedsmuligheter.

  De siste årene har Vietnam utviklet seg til å bli en viktig produksjonsnasjon relatert til elektronikk, tekstiler og sko og mekanisk produksjon. Grunnet ca. 40 prosent lavere lønnsnivå enn Kina, er landet stadig mer interessant for utenlandske investeringer.

  Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 96 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet.

  Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er fortsatt sikrere og enklere å inngå kontrakter med private selskaper enn statseide selskaper og myndigheter, ikke minst for å redusere mulighetene for korrupsjon.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet", og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.

  Internasjonal satsing og eksport til Vietnam