Hopp til hovedinnhold

Grønn mulighet i Kina for norsk industri

Bilder av to lagerbygg ved havet© Brødrene Aa
Oversiktsbilde av skipsverftet Brødrene Aa som ligger i Hyen i Gloppen kommune.
Frem mot 2060 skal Kina jobbe hardt for å kutte utslipp fra skip og ferger. Det betyr store muligheter for norsk maritim leverandørindustri.

– Kina er svært opptatt av å redusere lokal luftforurensning. En av forurensningskildene er de mange fartøyene som seiler på elver og i havner i hele landet. Strekningene disse seiler på er korte, så mange av dem er godt egnet for batteridrift, sier Kjell Arne Nielsen, spesialrådgiver ved Innovasjon Norges kontor i Shanghai.

Denne høsten lanserte Innovasjon Norge satsingen «Grønn skipsfart i Kina», et prosjekt som skal synliggjøre norske grønne maritime løsninger overfor nøkkelaktører i kinesisk næringsliv. Timingen er god. I september 2020 kunngjorde kinesiske myndigheter at landet forplikter seg til å oppnå karbonnøytralitet innen 2060. Et viktig bidrag til dette vil være å sørge for lavere utslipp fra skipstrafikken, blant annet på Kinas tungt trafikkerte indre vannveier. For å få til dette, må en stor del av fartøyene drives med batterier eller fossile hybridløsninger.

Her ligger det store muligheter for norsk industri. For selv om kinesiske verft og leverandører kan konkurrere på pris, mangler de erfaring på enkelte teknologiske nøkkelområder innen batteribasert skipsfart, ikke minst når det gjelder sikkerhet.

Langt fremme

– Norge ligger langt fremme når det gjelder elektrifisering av ferger, servicefartøy og offshoreskip, både innen teknologiutvikling og drift. Dette kan vi bistå kinesiske kunder med, sier Hege Økland, administrerende direktør i Maritime CleanTech, en norsk næringsklynge for utvikling og eksport av teknologi knyttet til grønn skipsfart.

I dag har Maritime CleanTech over 150 medlemmer, med virksomheter og tilknyttede partnere som dekker hele verdikjeden.

Spisskompetanse

administrerende direktør i Maritime CleanTech, Hege Økland.© Maritime CleanTech
Sikkerhet: – Kineserne er veldig opptatt av sikkerhet og sikre, verifiserte løsninger med regelverk. Det har vi fått på plass i Norge, sier administrerende direktør i Maritime CleanTech, Hege Økland.

Norges forsprang innen grønn skipsfart kan spores tilbake til norske myndigheters tidlige satsing på elektriske ferger. Med denne har Norge de siste årene bygget seg opp den største elektriske fergeflåten i verden, med tilhørende industriell spisskompetanse.

– Den første batterifergen kom i 2015 og er i drift på Sognefjorden. I løpet av seks år har vi i Norge bygget mye kompetanse og erfaring innen elektriske fremdriftssystemer og drift av slike fartøy, sier Økland.

Klyngelederen tror at norsk industri i dag har et stort fortrinn i det kinesiske

markedet, fordi ulike selskaper sammen kan levere både enkeltløsninger og komplette utslippsfrie løsninger for grønn skipsfart: fra energieffektive skrog til batterielektriske fremdriftssystemer.

– Hvis det er leverandører med ulike posisjonere i verdikjeden, kan disse gå sammen om å tilby komplette løsninger. Vi ser stor verdi av slikt samarbeid og ønsker også å jobbe sammen med kinesiske partnere, sier Økland.

Stor oppgave

– At det er økende kinesisk interesse for lav- og nullutslippsfartøy, samt elektrifisering, er det ikke tvil om, sier Lars Endre Gimmestad, viseadministrerende direktør i skipsverftet Brødrene Aa i Hyen.

Sammen med Ulstein og Kongsberg er Brødrene Aa et av de norske maritime selskapene som allerede er på plass i Kina. I 2015 inngikk Brødrene Aa en samarbeidsavtale med kinesiske Chu Kong Shipping Enterprises (CKSE). Selskapet bygger fartøy både i Norge og Kina, og i dag er ti fartøy fra Brødrene Aa i trafikk på Pearl River-deltaet, et tettbefolket område mellom Hong Kong og Macao.

Lars Endre Gimmestad, viseadministrerende direktør i skipsverftet Brødrene Aa i Hyen© Eikeseth Nygjerd Fotografi
Økende interesse: – At det er økende kinesisk interesse for lav- og nullutslippsfartøy, samt elektrifisering, er det ikke tvil om, sier Lars Endre Gimmestad, viseadministrerende direktør i skipsverftet Brødrene Aa i Hyen.

Gimmestad tror at norske verft og leverandører har et fortrinn når det gjelder grønn teknologi. Han understreker likevel at det å etablere seg i Kina er en stor oppgave. For Brødrene Aa har CKSE vært en døråpner i markedet. Med samarbeidet har Brødrene Aa ikke bare fått en lokal partner, men også en kunde. Med det har de også ressurser i ryggen til å satse stort.

– Du må ha kapasitet i eget system for å gå for en ekspansjon som dette. Du må ha en klar tanke om hvordan du skal komme inn på markedet, og så må du være bevisst på at dette er et stort marked som krever mye hvis ting først tar av, sier Gimmestad.

– Du må også ha kontroll på immaterielle rettigheter, og sørge for å være godt dekket i avtaleverk, sier han.

Sikkerhet i fokus

– Det er ofte en utfordring at potensielle kunder i Kina opplever anskaffelseskostnaden på norske løsninger som høy. Kvalitet og, ikke minst, lavere risiko i prosjektene vil kunne være utslagsgivende, sier Kjell Arne Nielsen i Innovasjon Norge.

Det er mye fokus på sikkerhet når nye energiløsninger skal tas i bruk i Kina. Frykten for brann i batterisystemer er til stede. Nielsen mener at norske selskaper har en god sjanse til å posisjonere seg som pålitelige partnere i kinesiske prosjekter, ved å tilby teknologi og tjenester som reduserer oppfattet risiko.

– Kineserne er veldig opptatt av sikkerhet og sikre, verifiserte løsninger med regelverk. Det har vi fått på plass i Norge. Sjøfartsdirektoratet og klassifiseringsselskapet DNV har også laget regelverk for installering av batterier i skip, så der har vi mye kompetanse, sier Hege Økland.

Maritime CleanTech har tett kontakt med Innovasjon Norges kontorer i Beijing og Shanghai nå som klyngen skal satse for fullt på Kinas grønne skifte. Økland tror potensialet for norske bedrifter innen hybrid og helelektrisk skipsfart i Kina er stort.

– Det er jo et enormt marked. Så hvis vi bare klarer å ta en liten andel, så kan det gi et svært stort volum, sier Økland.

Om Grønn skipsfart i Kina

  • En satsning fra Innovasjon Norge som skal øke den totale verdien av norsk eksport mot det grønne maritime markedet i Kina.
  • Målet er å skape nye kommersielle muligheter. Dette gjøres gjennom markedsnære seminarer og nettverksarrangementer med lokale myndigheter, redere og verft.
  • Prosjektet vil også drive digital markedsføring av norsk industri mot et kinesisk publikum.
  • Satsingen er en del av programmet High Potential Opportunities (HPO), et eksportprogram der konkret etterspørsel i andre land styrer eksportsatsingene.
Publisert :
Sist oppdatert :