Hopp til hovedinnhold

Havvind er første eksportsatsing!

partene har signertFoto: Innovasjon Norge
Både NORWEP og Innovasjon Norge jobber med å fremme eksport av norske energiløsninger, og undertegnet i dag en avtale for å bedre koordinere og styrke samarbeidet i forbindelse med lanseringen av havvindsatsingen. Her representert ved de to administrerende direktørene Sjur Eigil Bratland og Håkon Haugli.
I dag lanserte regjeringen  havvind som den første eksportsatsingen i eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Satsingen er godt nytt for den voksende andelen norske bedrifter, utviklere og leverandørindustri som opererer i det nasjonale og internasjonale havvindmarkedet.

Investering i havvind

- I Europa, Asia og Nord-Amerika gjøres det nå store investeringer i havvind, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Innovasjon Norge merker tydelig interessen i næringslivet for havvindprosjekter. De siste ti årene har vi tildelt over 400 millioner kroner til 220 selskaper innenfor havvindindustrien her til lands. Dette er prosjekter som viser klart at norsk næringsliv og industri tar markedsandeler og er konkurransedyktige internasjonalt, legger Haugli til.

Nærings- og fiskeridepartementet vil tildele 50 til 90 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023, avhengig av størrelsen på bidrag fra næringslivet.

Samarbeid for havvindambisjoner

Under lanseringen ble en rekke tiltak lansert. Blant disse er opprettelsen av «Entry Programme Offshore Wind» som forbereder norske bedrifter til å konkurrere om internasjonale havvindkontrakter.

-Dette er en betydelig forsterking av arbeidet som gjøres ute i markedet gjennom eksportprogrammet High Potential Opportunities (HPO) og Entry-programmet. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt med Norsk Industri, Norwegian Energy Partners, Eksfin og en rekke norske havvind-bedrifter og klynger, sier Håkon.

Ny avtale

Et annet viktig tiltak er å styrke koordineringen av virkemiddelapparatet gjennom Team Norway. Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners (Norwep) har undertegnet en avtale som skal legge til rette for et enda tettere samarbeid og med en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i markeder hvor de begge har tilstedeværelse. Les om hvordan Innovasjon Norge og Norwep allerede samarbeider for å støtte norske bedrifter innen havvind med eksport:

Havvind i Europa

Havvind i USA

Havvind i Japan

Bygg kompetanse og vinn kontrakter innen havvind.

Store ambisjoner

Regjeringens eksportsatsing innen havvind er et offentlig-privat samarbeid med bidrag både fra staten og næringslivet. Her noen av regjeringens ambisjoner, som Innovasjon Norge, Norwep og resten av Team Norway skal bidra til å oppnå:

  • Innen 2030 skal Norge ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet, som innebærer en omsetning på om lag 85 milliarder kroner.
  • Innen 2040 skal Norge installere 30 gigawatt havvind, noe som tilsvarer omtrent 1500 havvindmøller

Les avtalen som er inngått mellom Innovasjon Norge og Norwep

Publisert :
Sist oppdatert :