Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge støtter Morrow Batteries med 25 millioner til koboltfrie batterier

Tegning av Morrow batterifabrikk i Arendal© Morrow Batteries / Exyte
Tegning av fabrikken i Arendal. 
Styret i Innovasjon Norge har sagt ja til å gi Morrow Batteries 25 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen. Det Arendal-baserte selskapet har som mål å produsere bærekraftige og kostnadseffektive elbilbatterier uten kobolt.
Aministrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.© FOto: Innovasjon Norge
Aministrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

- Batteriproduksjon kan bli en ny storindustri i Norge, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. – Støtten til Morrow Batteries’ utvikling av batterier til elbiler uten bruk av kobolt er en viktig del av vår satsing på ny, bærekraftig industri i Norge.

Innovasjon Norge ser på batteriproduksjon som en vekstnæring i Norge, der markedet er internasjonalt og mulighetene for å skape nye eksportinntekter er stor. Innovasjon Norge har støttet alle de fire store aktørene som satser på batteriutvikling og -produksjon her til lands - Freyr, Beyonder, Corvus og Morrow.

Senere i år skal Morrow starte byggingen av et innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. I tillegg kommer den planlagte gigafabrikken i Arendal, som fra 2026 vil kunne levere batterier til rundt 700 000 elbiler årlig.

- Vår visjon er å produsere de mest kostnadseffektive og bærekraftige battericellene i verden. Støtten fra innovasjon Norge bidrar til at vi kan fortsette utviklingen av koboltfrie batterier mot pilotproduksjon, som vil være et viktig industrielt gjennombrudd. Billigere og bærekraftige batterier vil bidra positivt til det grønne skiftet, så dette er innovasjon på internasjonalt nivå, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries - på fabrikktomta i ArendalFoto: Morrow Batteries
Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries - på fabrikktomta i Arendal.

Vil halvere materialkostnaden

I partnerskap med den danske, verdensledende kjemiprodusenten Haldor Topsøe, er Morrow allerede i gang med å utvikle neste generasjon batterier. Og med støtten fra Innovasjon Norge sikter selskapet på pilotproduksjon allerede i 2023. Koboltfrie batterier er basert på såkalt LNMO-teknologi, der metallet mangan erstatter kobolt i katode-delen i batteriet. Noe som vil halvere materialkostnaden i katoden, som i dag er den dyreste delen av et batteri.

LNMO står for litium-nikkel-mangan-oksid, og kan gi batterier med like høy energitetthet som de vi kjenner i dag, men uten kobolt. Mangan finnes i store mengder flere steder i verden, også i Norge, og er billigere og mindre problematisk å utvinne enn kobolt. Elbilprodusenter som Tesla og VW mener at batterier med denne typen teknologi kommer til å bli svært viktige i nær fremtid.

Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries.Foto: Morrow Batteries
Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries.

- Manganrike battericeller basert på LNMO-teknologi vil være en nøkkel for å åpne opp et stort volummarked innen mobilitet i årene som kommer. Teknologien vil redusere batteriindustriens avhengighet av nikkel og fjerne kobolt helt fra verdikjeden. Vår ambisjon er å være de første som klarer å industrialisere og kvalifisere LNMO battericeller for bilindustrien, sier Dr. Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries.

Om Miljøteknologiordningen

Gjennom ordningen gir Innovasjon Norge tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem. Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for å utvikle, bygge og teste miljøteknologi.

Publisert :
Sist oppdatert :