Hopp til hovedinnhold

Norsk helseindustri satser i verdens største helsemarked

Bilde av helseforskning© Unsplash
Norske bedrifter kan melde seg på Innovasjon Norges helsesatsing i USA.
USA utgjør ca. 40 prosent av verdensmarkedet innen legemidler, og norske bedrifter har gode forutsetninger for å eksportere helseteknologi, medisinsk utstyr og biopharma.

Den nye satsingen inngår i Innovasjon Norges portefølje for strategiske eksportkampanjer, High Potential Opportunities – HPO. Målet er å posisjonere norsk helseindustri i USA.

Prosjektet omfatter både medisinsk utstyr, digital helseteknologi, bioteknologi og legemidler, og vil innebære tett samarbeid med de fire helserelaterte norske klyngene og deres medlemsbedrifter.

Store prosjekter

USA er det landet i verden som bruker mest penger på helsetjenester per innbygger, og trenden er at dette vil øke videre. Beregninger viser at USA alene utgjør over 40 prosent av verdensmarkedet innen legemidler med ca. 574 milliarder dollar, og det er ventet å vokse videre innenfor områder der Norge har konkurransefordeler.

Norge har tatt en mindre andel i dette markedet enn det sammenlignbare land har gjort. Dette skal nå industrien og Innovasjon Norge endre med en mer spisset satsing. Prosjektet vil jobbe med bedrifter som er modne for eksport.

- USA har mange av de samme utfordringene som Norge med livsstilssykdommer, en aldrende befolkning og relativt sett færre helsearbeidere som skal bidra til god omsorg. Mange norske selskaper har gode løsninger på disse problemene, og flere har vist at det går an å etablere seg på dette eksportmarkedet, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Norske løsninger

Norge har flere fortrinn i dette markedet, særlig innenfor presisjonsmedisin, digitale helseløsninger og bærekraftig farmasøytisk produksjon. Den nye HPO-satsingen kommer til å omfatte både helseteknologi, medisinsk utstyr og biopharma.

- Innenfor disse områdene har norske løsninger en god anseelse internasjonalt, og dette er en posisjon vi må bygge videre på og styrke, sier Haugli.

I en Menon-rapport fra 2022 kommer det også fram at denne bransjen har utviklet seg ganske mye i Norge de siste årene og at vi nå har fått fram en god del bedrifter som nå er i god posisjon til å ta markedsandeler ute i de store eksportmarkedene.

Team Norway og klyngene

Noe av det første som vil skje i denne satsingen er at Innovasjon Norge styrker sitt team i USA med en til to bransjeeksperter, for å kunne bidra bedre med markedsinnsikt, nettverk og tilrettelegging.

Team Norway er allerede engasjert i dette arbeidet der både ambassaden, generalkonsulat, Eksfin og Innovasjon Norge vil være involvert.

I tillegg vil også de fire helseklyngene våre være sentrale i denne satsingen:

  • Norway Healthtech
  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Oslo Cancer Cluster
  • The Life Science Cluster

Innovasjon Norge har startet arbeidet med å få på plass prosjektorganisasjonen og det er ventet at man vil være fullt operative etter sommeren 2023.

Vil din bedrift være med på helsesatsingen i USA? Meld din interesse til et av Innovasjon Norges kontorer i USA

Publisert :
Sist oppdatert :