Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til USA

USA er verdens største forbrukermarked spredt ut over 50 sosialt, kulturelt og økonomisk unike stater. Våre fire kontorer finner du i New York, San Francisco, Houston og Washington D.C., og alle jobber tett på de sektorene der markedsmulighetene for norske bedrifter er størst og best.
New York city from above

USA som marked

Amerikansk økonomi er drevet av det enorme folketallet, teknologisk innovasjon, høyt forbruk, høy gjennomsnittlig inntekt og moderate arbeidsledighetstall. USA er et ledende land innen forskning og teknologisk innovasjon. Ingen andre land har flere Nobelpris-vinnere, og det er bare i Kina det sendes flere patentsøknader årlig.

I USA finnes noen av de mest dynamiske, mangfoldige og attraktive økosystemene i verden: Fra entreprenørskap i Silicon Valley til kommersialisering og finans i New York, til verdens energihovedstad i Houston, og til politikkens kraftsenter i Washington D.C.

Hva gjør Innovasjon Norge i USA?

Vi er fysisk til stede i USA med egne kontorer i New York, San Francisco, Houston og Washington DC.

Herfra er vi strategisk posisjonerte til å hjelpe norske selskaper med å utnytte de mulighetene som er spesielt knyttet opp mot norsk kjernekompetanse og konkurransekraft.

Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi. Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Kompetanseoverføring
  • Direkte rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i USA

Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Dette gjelder spesielt innen fornybar energi og teknologi, som følge av Bidens «Green new deal» og «Infrastructure & Jobs Act», grønn mobilitet på hav og land, helse og entreprenørskap.

Entreprenørskap

Silicon Valley og New York er rangert som de største og mest attraktive stedene i verden for oppstarts- og skaleringsselskaper. Innovasjon Norge er godt posisjonert med kontorer begge steder, og har et stort og relevant nettverk av eksperter, erfarne gründere og forretningsfolk.

Les mer om våre aktiviteter for entreprenører i USA

Fornybar energi

Det er forventet enorme investeringer i oppbyggingen av et nytt økosystem for havvind i USA. Både innenfor havvind og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring er det behov for utenlandsk kompetanse, og våre kontorer i USA har aktiviteter og nettverk som kan hjelpe deg inn på det amerikanske markedet.

Les mer om fornybar energi i USA og våre aktiviteter innenfor havvind

Smarte samfunn

I byggesektoren finnes det et stort potensiale for å redusere karbonutslipp ved hjelp av bærekraftig byggetekniske og operative løsninger, samt renovering av nye og eksisterende bygg.

Store initiativer er finansiert i flere amerikanske delstater, med New York og California som ledende med sine ambisjoner om 80% reduksjon av klimagassutslipp innen 2050. New York har iverksatt en ny lov som sier at alle nye bygg må ha bærekraftige og energieffektive løsninger før de får byggetillatelse, og at alle eldre bygg må ombygges/renoveres med mer bærekraftige løsninger og teknologier innen 2040.

Vi tilbyr aktiviteter som markedsinnsikt, kompetanseoverføring, norsk delegasjon til New York Estate Tech Week og seminarer med relevante myndighetskontakter og næringslivsrepresentanter, inkludert matchmaking med amerikansk næringsliv.

Grønn mobilitet på land og på vann

Grønne løsninger for transport, både på land og på vann, prioriteres av amerikanske stater og bedrifter. Dette innebærer blant annet elektrifisering av busser, jernbane, infrastruktur for energilagring og ladestatsjoner for elbiler, samt modernisering av transportflåter, ferger, skip og andre kommersielle fartøy.

Les mer om grønn mobilitet i USA og hvilke aktiviteter vi tilbyr her

Helseteknologi

Det amerikanske markedet er verdens største og mest lønnsomme marked for helseprodukter, helseteknologi-løsninger og terapeutiske produkter. USA er også det største markedet for biofarmasøytiske produkter, tilsvarende mer enn 1/3 av det globale markedet, og ledende innen biofarmasøytisk forsking og utvikling.

Les mer om helseteknologi (medtech & life sciences) og våre aktiviteter i USA her.

Adresse

New York

WeWork
575 Lexington Ave
New York, NY 10022

San Fransisco

Nordic Innovation House
470 Ramona Street
Palo Alto, CA 94301-1707

Innovation Norway / Royal Norwegian Consulate General
575 Market Street, Suite 3950
San Francisco, CA 94105

Houston

Innovation Norway
C/O Common Desk - Ion
4201 Main St, suite 200-159
Houston, TX 77002

E-post: houston@innovasjonnorge.no

Washington DC

2730 34th Street, N.W.
20008 Washington

Tlf: +1 202 333 6000
E-post: washington@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Hege Vibeke Barnes
Hege Vibeke Barnes
Avdelingsleder
Hege er ansvarlig for den strategiske utviklingen og den daglige driften av kontoret. Med 20 års erfaring innen internasjonalisering, forretningsstrategi, markedsføring og kommunikasjon, har Hege utviklet et omfattende nettverk i Nord-Amerika. Hege satte i gang bygging og vekst av vårt vellykkede Global Entrepreneurship Marketing-program, Norway New York Accelerator, Nordic Innovation House - New York samt flere vellykkede markedsførings- og kommunikasjonskampanjer for VisitNorway. Hege har en master i internasjonal virksomhet og en bachelor i internasjonalisering. Kontorsted New York.
Profilbilde av Alexander Bergo
Alexander Bergo
Avdelingsleder
Kontorsted San Fransisco.
Bilde av : Antonio Raposo
Antonio Raposo
Seniorrådgiver
Tony har vært hos Innovasjon Norge siden 2001. Han spesialiserer seg på å hjelpe gründere og innovative SMBer med deres amerikanske forretningsutvikling, og hjelpe dem med å kommersialisere nye produktideer og løsninger for industri- og detaljmarkeder. Tony har erfaring med å jobbe i en rekke sektorer, alt fra produksjon og avanserte materialer til husholdningsprodukter, ITC og digitale medier. Kontorsted New York.
Publisert :
Sist oppdatert :