Hopp til hovedinnhold

Ny avtale åpner dører for norske løsninger i Kenya

Leder for vårt kontor i Øst-Afrika, Eli Bleie Munkelien, kabinettsekretær Peter Munya og Marit Valseth som leder vårt arbeid med landbruksteknologi i Innovasjon Norge.© Innovasjon Norge
Leder for vårt kontor i Øst-Afrika, Eli Bleie Munkelien, kabinettsekretær Peter Munya og Marit Valseth som leder vårt arbeid med landbruksteknologi i Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge har nå signert en avtale med Kenyas minister for landbruk, husdyr, fiskeri og kooperativer, med et gjensidig mål om å styrke samarbeidet for å ta i bruk norske innovative løsninger.

- Det er utrolig spennende å se hvordan norske løsninger matcher behovet i markedet her i Øst Afrika, sier Eli Bleie Munkelien som leder Innovasjon Norges Øst-Afrika kontor.

Kontoret opplever økende interesse for Afrika fra norske selskaper, spesielt fra teknologiselskaper som har løsninger innenfor finans, landbruk og utdanning.

Bakteppet for signering av denne avtalen har vært knyttet til endret regelverk for kooperativer, og da særlig «Savings And Credit Co-Operative» kjent som SACCOs.

Kooperativer

SACCOoer kan beskrives som store sparegrupper som plasserer medlemmenes sparepenger i blant annet aksjer og obligasjoner. Medlemmene kan også ta opp lån som kan tilsvare tre ganger innbetalt sparing. Total kapital under SACCO-administrasjon er ukjent, men det dreier seg om svært store summer. 175 SACCOer har lisens, og totale finansielle verdier kan være på over 600 milliarder kenyanske shilling. Dette tilsvarer nesten 60 milliarder norske kroner.

Nye krav til rapportering, transparens i finansielle transaksjoner fra enkeltpersoner og risikoreduserende tiltak knyttet til informasjonssystemer, underslag og bedrag har ført til nye muligheter for å presentere løsninger fra Norge.

Finansteknologi

Wakandi er et norsk selskap som myndighetene i Kenya og i flere andre land i Øst -Afrika har fattet interesse for, og som har fått lån fra Innovasjon Norge. Deres løsning åpner opp for at millioner av mennesker, som i dag er en del av den uformelle økonomien, vil få tilgang på tradisjonelle finansielle produkter og tjenester. Ved at Wakandi digitaliserer denne ofte oversette, men største delen av økonomien i Afrika sør for Sahara, vil det for første gang være mulig for myndigheter å få finansiell oversikt. Dette vil være en sterk pådriver for økt finansiell inkludering av mennesker som i dag står utenfor.

Innovasjon Norges ambisjon er å sikre at behovene i offentlig og privat sektor i markedet møter potensielle løsninger fra Norge.

– Vi har allerede sett at det er god match mellom behovene i markedet og løsningene Norge har å by på. Mange blir overrasket over at IoT, big data, finansteknologi, blokkjedeteknologi og andre teknologiske løsninger allerede er tatt i bruk og at det er stor appetitt på mer. Det er viktig å ikke tenke på Øst-Afrika som lavteknologisk marked. Husk at Kenya hadde løsning a la vår Vipps lenge før Norge, sier Munkelien.

Landbruk

Det vil ikke kun være SACCO-systemet og kooperativer vi vil søke å styrke samarbeidet om. Landbruk vil være et annet tematisk område av interesse og er et satsingsområde i Innovasjon Norge.

– Vi har i de senere årene sett en gledelig vekst i landbruksteknologiselskaper i Norge, sier Marit Valseth, som er leder for landbruksteknologi i Innovasjon Norge.

I et femårs perspektiv vil Afrika kunne bli et nøkkelmarked for norsk landbruksteknologi, og signaturene fra Kenyas landbruksminister og direktør for Øst-Afrika i Innovasjon Norge befester felles mål om å utnytte potensialet i tettere samarbeid.

Publisert :
Sist oppdatert :