Hopp til hovedinnhold

Bedriftsnettverk

Folk som migler i et rom© GettyImages
Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan tilby faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverksprosjekter.

Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

Målet er økt vekst og verdiskaping i bedriftene gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, der samarbeid gir synergier og strategiske fordeler.

Hvem kan søke?

  • Bedriftsnettverk i de aller fleste bransjer og næringer i hele landet, kan søke om støtte til hovedprosjekter med inntil tre års varighet.
  • Deltakerne i bedriftsnettverket må enes om at én av deltaker-bedriftene tar rollen som søkerbedrift/administrator på vegne av nettverket.
  • Søkerbedriften må drive økonomisk virksomhet i Norge, ha sunn økonomi og være registrert i Foretaksregisteret i Norge.

Minimumskrav til prosjektet

Prosjektet må tilfredsstille følgende minimumskrav for å være relevant og aktuell for nærmere vurdering:

  • Bedriftsnettverket må bestå av minst tre små og mellomstore bedrifter med etablert virksomhet i Norge og sunn økonomi.
  • Bedriftene må være registrert i Foretaksregisteret i Norge
  • Det skal normalt ikke være eierforhold mellom bedriftene
  • Store bedrifter og kunnskapsaktører i Norge eller i utlandet, kan delta, men norske små og mellomstore bedrifter må utgjøre minst 50 prosent av deltakerne
  • Formålet med prosjektet må være økt vekst og verdiskaping gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, med utgangspunkt i bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi
  • Prosjektet må være basert på strategisk samarbeid mellom bedrifter som har felles behov og komplementære ressurser som gir potensial for synergier
  • Intensjonsavtale underskrevet av deltakerbedriftene

Digitale kompetanseløft i bedriftsnettverk

Vi kan fra og med høsten 2023 tilby medfinansiering til bedriftsnettverk som ønsker et digitalt kompetanseløft gjennom bruk av "European Digital Innovation Hubs" (EDIH). To EDIH-er er lokalisert i Norge: Nemonoor og Oceanopolis.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt direkte med EDIH eller Innovasjon Norges kunderådgivere som kan sette deg i kontakt.

Mer informasjon

Publisert :
Sist oppdatert :