Hopp til hovedinnhold

Bedriftsnettverk

Folk som migler i et rom© GettyImages
Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan tilby tilskudd til etablering og utvikling av bedriftsnettverk.

Gjennom bedriftsnettverk kan små- og mellomstore bedrifter etablere målrettede, kommersielle og markedsrettede samarbeid for å styrke sin innovasjonsevne og konkurransekraft.

Målet er vekst og verdiskaping i deltakerbedriftene gjennom realisering av nye markedsmuligheter.

Hvem kan søke?

 • Ordningen retter seg mot bedriftsnettverk i hele landet og i de fleste bransjer.
 • Prosjektperioden for et bedriftsnettverk er normalt 3 år, unntaksvis 4 år. For å få innvilget støtte for et fjerde år skal bedriftsnettverket ha ambisiøse, store prosjekter knyttet til f.eks. verdikjedeutvikling, sirkulære forretningsmodeller, industriell symbiose, innovasjonsprosjekter som krever mer tid for å få verdi ut av samarbeidet. Tilsagn for et fjerde år behandles gjennom egen søknad (i prosjektets tredje år).
 • Deltakerne i bedriftsnettverket må enes om at én av bedriftene tar rollen som administrator på vegne av nettverket og står som søker på vegne av nettverket.
 • Administrator-bedriften må drive økonomisk virksomhet i Norge, ha sunn økonomi og være registrert i Foretaksregisteret i Norge.

Minimumskrav til prosjektet

Prosjektet må tilfredsstille følgende minimumskrav for å være relevant og aktuell for nærmere vurdering:

 • Bedriftsnettverket må bestå av minst tre små og mellomstore bedrifter med etablert virksomhet i Norge og sunn økonomi.
 • Bedriftene må være registrert i Foretaksregisteret i Norge.
 • Det skal normalt ikke være eierforhold mellom bedriftene. Kravet til uavhengighet er slik det er definert i statsstøtteregelverket.
 • Store bedrifter og kunnskapsaktører i Norge eller i utlandet kan delta, men norske små og mellomstore bedrifter må utgjøre minst 50 prosent av deltakerne.
 • Øvre grense for deltakere i et bedriftsnettverk er 20 bedrifter.
 • Formålet med prosjektet må være økt vekst og verdiskaping gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, med utgangspunkt i bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi.
 • Prosjektet må være basert på strategisk samarbeid mellom bedrifter som har felles behov og komplementære ressurser som gir potensial for synergier.
 • Intensjonsavtale underskrevet av deltakerbedriftene.

Mer informasjon

Publisert :
Sist oppdatert :