Hopp til hovedinnhold

Eksportfremstøt - tilskudd til å delta på messer

Tilhørere til arrangement på norsk paviljong på en messe i utlandet© Maverix Media
Ordningen skal bidra til å fremme grønne, bærekraftige og innovative løsninger fra Norge.
Vurderer bedriften din å være utstiller på en fremtidig internasjonal messe sammen med andre norske selskaper? Planlegger bedriften å delta på felles arrangementer knyttet til messen? I så fall kan du søke om tilskudd, forutsatt at det gjelder fremtidige arrangementer der kostnadene ikke allerede er påløpt.

Hvem kan søke om tilskudd?

Denne tilskuddordningen retter seg mot små og mellomstore norske bedrifter (SMB-er) med potensial for og ambisjon om økt eksport av grønne løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer.

Les om hvilke bedrifter som klassifiseres som SMB i følge Statsstøtteregelverket.

Det er kun personer med en offisiell rolle, registrert i Brønnøysundregistrene, som kan sende inn søknaden på vegne av bedriften.

Hva støtter vi?

Utstillingsaktivitet på næringslivsrettede messer i utlandet, herunder fellespaviljonger, fellesstands eller som individuell utstiller på messe der det allerede er flere norske deltakerbedrifter.

Deltakelse på felles arrangement i forbindelse med næringslivsrettede messer i utlandet der bedriften også er utstiller. Arrangementet kan for eksempel være B2B-matchmaking, workshops og/eller seminarer som underbygger formålet med tilskuddsordningen. Arrangement i forbindelse med norske fellespaviljonger blir prioritert.

Kostnader vi kan dekke er

  • deltakeravgift for bedriftsstand som den enkelte bedrift som utstiller faktureres av arrangøren av en norsk paviljong på en næringslivsrettet messe i utlandet.
  • deltakeravgift som den enkelte bedrift som utstiller faktureres av arrangøren av et sidearrangement i forbindelse med samme messe.
  • utgifter som faktureres direkte fra messearrangør eller standbygger/-designer for standleie, -design og/eller -teknisk arbeid, der den norske bedriften ikke er en del av en norsk paviljong.

Det er kun mulig å søke om tilskudd til aktiviteter som er planlagt etter søknadstidspunktet. Du kan ikke få dekket kostnader som allerede er påløpt før søknaden er sendt.

Hva støtter vi ikke?

Hvor mye kan du søke om?

Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av totale prosjektkostnader, men minimum 20 000 kroner og maksimalt 70 000 kroner per bedrift. Prosjektkostnadene må med andre ord være på minst 40 000 kroner, og bedriftens egenandel (som egenkapital/egne midler eller lån) skal være minst 50 prosent av prosjektkostnadene.

Det er kun mulig å søke om tilskudd til aktiviteter som er planlagt etter søknadstidspunktet. Du kan ikke få dekket kostnader som allerede er påløpt før søknaden er sendt. Tilskuddet utbetales i ett beløp ved fullført innvilget prosjekt, som vil si etter at eksportfremstøtet er gjennomført. Bedriften må sammen med utbetalingsanmodning sende inn prosjektregnskapet med kopi av kvitteringer/betalte fakturaer og sluttrapport, med bekreftelse på å ha vært tilstede på messen eller et felles eksportfremstøt.

Viktige forutsetninger for støtte

Det kan søkes om tilskudd til å delta på eksportfremstøt som holdes innenfor ett år etter søknadstidspunktet. Den enkelte bedriften kan få innvilget tilskudd til deltakelse på inntil tre eksportfremstøt per kalenderår. Tilskuddet skal avlaste risiko for bedriften, og være utløsende for at deltakelsen på de eksportfremmende aktivitetene blir gjennomført. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert.

Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Forhåndsgodkjenning av relevante messer

Et eksportfremstøt kan initieres og koordineres av bransjeorganisasjoner og andre relevante aktører. Organisasjonen kan sende en søknad til Innovasjon Norge for forhåndsgodkjenning. Hvis messen godkjennes, kan hver enkelt bedrift som har tenkt å delta, søke om tilskudd under ordningen etter vanlige saksbehandlingsrutiner.

Hvorfor søke om forhåndsgodkjenning?

  • Med en forhåndsgodkjenning blir det raskere for den enkelte bedriften å søke om tilskudd for kostnadene som utstiller.
  • Søknader om tilskudd på messer som er forhåndsgodkjente blir prioritert.
  • Aktøren som søker om forhåndsgodkjenning får synliggjort arrangementet sitt.

Hvilke messer er forhåndsgodkjente?

Eksportfremstøtet som bruker nasjonal merkevareprofil på messen blir prioritert. Det stilles krav til at koordinatorene skal åpne opp for deltakelse av bedrifter som ikke er medlemmer av organisasjonen.

Søknadsfrist

Vi tar imot søknader løpende, og lenker til søknadskjemaer finner du under.

Publisert :
Sist oppdatert :