Hopp til hovedinnhold

Finansiering av kurs for reiselivet

Rød kajakk i havet vendt mot to fjellFoto: Fredrik Meling
Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs, kan kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor og få hjelp til å søke om finansiering.

Utvikling og gjennomføring av disse kurstilbudene skjer gjennom rammeavtaler mellom Innovasjon Norge og utvalgte kursholdere.

Hvem kan søke?

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre våre reiselivskurs. Målgruppen er ledere og mellomledere i små og mellomstore virksomheter.

For å finansiere kurset stiller vi krav til minimum ti deltakende bedrifter på kurset.

Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan sjekke vår arrangementoversikt om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe deg med søknaden.

Hva lærer du?

Kursene skal gi deltakerne inspirasjon, kunnskap og verktøy til bruk i virksomheten. Erfaringsmessig bidrar kursene også til nettverksbygging og samarbeid mellom bedriftene.

Kurset passer for alle typer reiselivsvirksomheter. Det arrangeres normalt med samling som går fra lunsj til lunsj og i tillegg får bedriftene individuell oppfølging. Deltakerne får kursbevis etter å ha gjennomført programmet.

Andre løsninger for gjennomføring finner du ved å se på de enkelte kursene.

Hva finansierer vi?

  • Ekstern kursleder: Alle kursene har en fast pris som du får fra leverandøren eller fra Innovasjon Norge.
  • Reisekostnader: Reise og oppholdskostnader for kursholdere i henhold til statens satser.
  • Personalutgifter til intern kursleder: Gjelder dekning av administrative oppgaver innen planlegging og oppfølging utført av søkerbedriften inntil 15 timer á inntil 700 kroner.
  • Materialer og utstyr: Fakturerbare kostnader til materialer som eventuelt brukes på kurset.
  • Lokaler og utstyr: Kostnader for konferansefasiliteter/dagpakker/møtemat (lunsj/middag ekskludert alkohol).

Vi kan være med å finansiere opp til 100 prosent av kurskostnaden, med fratrekk av innbetalt deltakeravgift.

For å søke om finansiering av kurs, logger du deg inn på Min side og oppretter søknad under kategorien "Næringsutvikling og innovasjon".

Før utbetaling kan skje

Hver kursdeltakers bedrift må fylle ut erklæring om bagatellmessig støtte. Erklæringene innhentes av søkerbedriften og videresendes til oss før utbetaling av tilskuddet. I erklæringen skal alle bedriftene gi informasjon om at de enten a) ikke har mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller b) i tilfelle slik støtte er mottatt, oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.

Publisert :
Sist oppdatert :