Hopp til hovedinnhold

Fiskefartøy og fiskerettigheter

Fishing boat with many seaguls aroundFoto: Piola
Trenger du finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy eller til utstyr og redskaper? Vi kan også hjelpe deg med finansiering av kvoter og rettigheter.

Hvem kan få finansiering?

Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter er forbeholdt aktive fiskere og selskaper som har minimum 50% aktive fiskere på eiersiden.

Hva kan vi finansiere?

Vi kan finansiere det som er nødvendig for å drive fiskeri, som fiskebåter med utstyr og redskaper. I tillegg kan vi finansiere fiskerettigheter innenfor det regelverket som er gjeldende. Som hovedregel finansierer vi ikke prosjekt innen åpen gruppe.

For større prosjekter deles finansieringen vanligvis mellom Innovasjon Norge og din bankforbindelse.

Vi tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske
  • Forhold som positivt påvirker kvaliteten på og utnyttelse av fangsten
  • Sikkerhet og arbeidsforhold for mannskapet
  • Bidrag til mer miljøvennlig drift samt lavere energiforbruk

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss tidlig i prosessen for å diskutere prosjektet.

Publisert :
Sist oppdatert :