Hopp til hovedinnhold

Mentorordning for arrangører

KNS har blitt tildelt Europamesterskapet i ORC i 2022, her bilde fra konkurransen.© Trond Teigen, KNS
Mentortjenesten skal gi arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement bistand med de utfordringer de møter på, i ulike faser av planlegging- og gjennomføringsfasen av et internasjonalt arrangement. Hensikten er å dele kunnskap, øke kompetanse og minske risiko for arrangører.

Målgruppen for ordningen er arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement. Definisjonen på "internasjonale arrangement" er at det skal være internasjonale deltagere, utøvere eller artister på arrangementet.

Bakgrunn

Innovasjon Norge har siden 2018 jobbet for å få flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge. I 2022 ble det opprettet et nasjonalt ressurssenter for arrangement som skal bistå arrangører som ønsker å søke på og arrangere rullerende internasjonale arrangementer i Norge. Dette gjøres i nært samarbeid med arrangørbyene og aktuelt særforbund eller organisasjon.

Mentorordning for internasjonale kultur- og idrettsarrangement er en ordning som skal bidra til å bistå arrangører i ulike faser av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være med å gi råd til arrangøren i de ulike fasene beskrevet under i modellen. Mentoren skal ikke påta seg driftsrelaterte oppgaver i forbindelse med arrangementet, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk som kan være avgjørende for å lykkes

Hva kan tilskuddet brukes til

Arrangøren kan søke støtte til en mentor opp til 30 timer (31.500 NOK). Innovasjon Norges ressurssenter for arrangement vil foreta matching mellom arrangør og mentor.

Søknadsprosess

Søknader sendes elektronisk via Innovasjon Norges "Min Side". Det må opprettes bruker med BankID for å få tilgang.

Merk at søknad må sendes inn av den i bedriften som har fullmakt. Dette er ofte daglig leder eller lignende.

Her kan du lese 'Veiledning til søknad Mentorordning for internasjonale kultur- og idrettsarrangement'.

Mer informasjon

Les mer om mentorordningen for arrangører på Visit Norway.

Publisert :
Sist oppdatert :