Hopp til hovedinnhold

Mentortjenesten for gründere - vi kobler kapital og kompetanse

Kvinnelig mentor som snakker med mann© Getty Images
Er du daglig leder i en innovativ oppstartsbedrift? Har du planer om å søke finansiering fra Innovasjon Norge? Da kan du være i målgruppen for vår mentorordning.

Tilgang til både kapital og kompetanse er viktig for gründerselskapers muligheter for å lykkes med kommersialisering og vekst. Innovasjon Norge har som mål å bidra til flere gode gründere og ønsker å tilby kompetansetjenester sammen med våre tilskudds- og låneordninger.

Når vi sparrer med oppstartsselskaper og behandler søknader om finansiering vil vi, sammen med daglig leder i søkerbedriften, vurdere om en mentor er aktuelt. Dersom en mentor kan styrke selskapets forutsetninger for å lykkes, vil daglig leder få tilbud om en mentor sammen med tilbudet om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge.

Hva kan du forvente av en mentor?

Gjennom mentortjenesten får daglig leder en sparringspartner på strategisk nivå og 1-1 oppfølging som kan være avgjørende for om bedriften lykkes med etablering og vekst.

Mentor skal i samtaler og sparring med daglig leder overføre sin kompetanse og kunnskap slik at daglig leder selv er bedre i stand til å utvikle eget selskap.

Det er viktig å understreke at en mentor ikke skal påta seg å gjøre oppgaver for bedriften.

Målet er at daglig leder gjennom mentorordningen får tilgang på kompetanse og/eller nettverk hen ellers ikke ville hatt. Det skal ikke gjøres avtaler med en mentor på forhånd. For å sikre at selskapet får en best mulig mentor har Innovasjon Norge inngått avtale med Connect Vest som gjennom sine nettverk finner en mentor basert på selskapets behov.

Dette får du tilbud om

  • Samtale med Connect Vest som finner forsalg til mentor tilpasset ditt behov
  • Én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på 2 til 6 måneder
  • Innovasjon Norge dekker kostnadene knyttet til 30 timers mentorveiledning

Tilskuddet er ekskludert merverdiavgift.

Det er ikke søknadsskjema for ordningen. Mentor tilbys sammen med annen finansiering eller etter avtale med kunderådgiver i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :