Hopp til hovedinnhold

Oppstartstilskudd 2

Hender som holder to mobiler© Guido Mieth
Er du klar for å etablere egen virksomhet? I denne fasen kan vi bidra med tilskudd til å etablere en lønnsom forretningsmodell og utvikle en første versjon av teknologien eller tjenesten, samtidig som dere fortløpende involverer aktuelle brukere eller framtidige kunder.

I andre fase av oppstartsløpet har bedriften allerede testet forretningsidéen sin på mulige kunder/brukergrupper. Du har fått bekreftet at behovet er reelt, og har tydelige signaler på at markedet ønsker produktet eller tjenesten. Du har potensielle kunder som kan bekrefte betalingsvilje for løsningen. Formålet med denne fasen er å avklare hvorvidt bedriftens forslag til løsning også kan danne grunnlag for en lønnsom forretningsmodell.

Vi vurderer bedrifter og ideer ut fra teknologisk og forretningsmessig modenhet.​ Vi prioriterer prosjekter som har positive samfunns- og miljøeffekter.

Om tilskudd og beløp

Rammen for dette tilskuddet er inntil 1 million kroner per selskap. Tilskuddet kan gis i en eller to tildelinger. Bedriften kan ikke få dekket kostnader som allerede er påløpt før søknaden er sendt. Egenfinansieringen må være kommitert før søknad kan besluttes, og innbetalt før første utbetaling. Kommitert betyr at investorene har forpliktet seg til å gå inn med midler, eventuelt med forbehold at Innovasjon Norge bidrar.

Finansiering til denne fasen kan dekke ulike aktiviteter som vil bringe bedriften videre mot kommersialisering. Noen bedrifter har et lengre teknologiløp foran seg, andre har kortere vei til markedet.

Hvem kan søke tilskudd?

Du har

 • en bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år). Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom et aksjeselskap. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke. Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som "bagatellmessig støtte".
 • utviklet en foreløpig løsning som representerer noe vesentlig nytt i markedet, og som kan hevde seg i internasjonal konkurranse
 • testet løsningen på mulige kunder og kan bekrefte at problemet er verdt å løse
 • definert konkrete aktiviteter for å utvikle en første versjon av løsningen og teste den videre
 • god oversikt over konkurrenter og alternative løsninger, og en klar oppfatning av egne konkurransefortrinn
 • et team som kan vise til grunnleggende kjennskap til, erfaring fra eller forståelse for markedet dere skal inn i
 • tilgjengelig kapital og likviditet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Viktige forutsetninger for støtte

Ta digitalt kurs

Aktivitetene i prosjektperioden må være målrettet mot å skaffe ytterligere innsikt i markedet, og forutsetningene markedet gir for en innovativ vekstbedrift. Dette krever mye utadrettet arbeid, og tett samspill med aktører i markedet. Vi anbefaler kurset Veikart for teknologiutvikling om betydningen av godt samspill mellom teknisk og markedsmessig utvikling.

Bedrifter med lengre utviklingsløp foran seg

Denne fasen bør brukes til å forbedre et innovasjonsprosjekt. Det innebærer at man bruker prosjektperioden til å avdekke styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer (SWOT) knyttet til den nye løsningen, og kartlegger hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre et innovasjonsprosjekt.

Bedriften bør bruke tid på å framskaffe

 • kunnskapsgrunnlag for en ny løsning – tidligere forskning, analyser og utredninger
 • eventuelle markedsmessige avklaringer som er nødvendige for gjennomføringen av innovasjonsprosjektet
 • mulig forretningsmodell (og betalingsmodell) for løsningen
 • tekniske forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet
 • rekruttering av pilotkunder og samarbeidspartnere igangsettes
 • beskrivelse (og underbygging) av prosjektets positive miljø- og samfunnseffekter
 • kompetansebehov i hovedprosjekt, inklusiv prosjektstyring
 • investeringsbehov i hovedprosjektet og finansiering av dette
 • plan for håndtering av immaterielle rettigheter
 • tilstrekkelig kapital til å gjennomføre prosjektet, enten fra egne eiere eller medvirkende eksterne investorer
 • et profesjonelt styre med minimum ett eksternt styremedlem eller et advisory board av personer som har relevant kompetanse,

Bedrifter som kommer i mål med disse aktivitetene kan være klar for å gå videre med et innovasjonsprosjekt.

Bedrifter med en kortere vei til markedet

I disse tilfellene vil det ikke være behov for et større utviklingsprosjekt for å realisere ideen. Tilskudd til denne fasen kan benyttes for å oppnå definerte milepæler, slik at bedriften kan bli klar for markedsintroduksjon. Planlagte milepæler bør omfatte både tekniske, økonomiske og markedsmessige forhold.

Du bør arbeide med å

 • konkretisere bedriftens verdiløfte
 • teste en minimumsløsning på potensielle kunder
 • velge en forretningsmodell (og betalingsmodell) for løsningen
 • beskrive og underbygge (eventuelle) positive miljø- og samfunnseffekter av prosjektet
 • utarbeide en plan for håndtering av immaterielle rettigheter
 • få med eiere med tilstrekkelig kapital til å realisere videre planer
 • etablere en gjennomtenkt plan for videre aktiviteter for å sikre kommersiell suksess

Oppfølging

Det er viktig at bedriften i løpet av prosjektet klarer å vise til at man når angitte milepæler i prosjektet. Det er et obligatorisk møte mellom søker og oss midtveis i prosjektet, der man ser på framdrift og måloppnåelse.

En viktig milepæl vil være knyttet til kapitalinnhenting for videre aktiviteter, samt at bedriften har fått inn minimum ett eksternt styremedlem eller et "advisory board" med relevant kompetanse.

Publisert :
Sist oppdatert :