Hopp til hovedinnhold

Oppstartstilskudd 3

Folk som samarbeider og lerFoto: GettyImages
Er dere i ferd med å ferdigstille et krevende utviklingsløp for å få fram innovative teknologi, produkter eller tjenester? Kan dere løse store miljø- eller samfunnsutfordringer? Har løsningen et stort eksportpotensial? For de mest lovende bedriftene kan tilskudd til den neste fasen være mulig.

Finansiering til denne fasen skal benyttes til å forberede bedriften på kommersiell drift. Målet for denne fasen er at bedriften blir i stand til å oppnå finansiering fra kommersielle banker og investorer basert på inntjening, driftsresultater og fremtidsutsikter.

Vi vurderer bedrifter og ideer ut fra teknologisk og forretningsmessig modenhet, du kan lese mer om dette her.​

Hvem kan søke tilskudd?

Dere har

 • en bedrift som er yngre enn fem år. Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller AS. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke. Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som "bagatellmessig støtte".
 • utviklet en løsning som er innovativ på internasjonalt nivå og har et betydelig eksportpotensial
 • et bærekraftig prosjekt som er i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig finansiering, eller som på annen måte bidrar til å løse store samfunnsutfordringer
 • fått viktige avklaringer rundt kundepreferanser og betalingsvilje fra utprøving av prototype
 • kommet så langt i innovasjonsprosjektet at dere kan teste en fullskala prototype og er klare for neste fase i løpet av noen måneder
 • en plan for utviklingsaktiviteter som gjenstår, og forbereder virksomheten på kommersiell lansering og drift
 • et team på minst to årsverk og kan vise til god gjennomføringsevne
 • et styre med minimum to eksterne styremedlemmer
 • et styre med relevant bakgrunn for å bidra til bedriftens strategi, og kan bidra med arbeidsinnsats på vesentlige områder som markedsinnsikt, nettverk, kommersiell erfaring o.l. Mangfold i styresammensetning er ønskelig.
 • tidligere oppnådd forsknings- og utviklingstilskudd til utviklingen av løsningen fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova eller EU. OBS: Oppstartstilskudd 1, Oppstartstilskudd 2 og Skattefunn kvalifiserer ikke som tidligere oppnådd forsknings- og utviklingstilskudd.
 • private investorer som har forpliktet seg til å bidra med minst 2/3 av finansieringen for aktiviteter i denne fasen, i form av egenkapital eller ansvarlig lån.

Hva kan man søke tilskudd til?

Aktiviteter som handler om å

 • definere roller og kompetansekrav for ansettelse av nødvendig personell som kan fylle behovet for kapasitet og kompetanse
 • få på plass alle elementer i den skalerbare forretningsmodellen
 • fortsette produktkvalifisering gjennom samarbeid med pilotkunder og samarbeidspartnere
 • få på plass fullstendig produktdokumentasjon
 • få på plass sertifiserings- og forskriftskrav for løsningen
 • utvikle kommersialiseringsstrategi, herunder salgs- og markedsplan
 • etablere partnerskap på tvers av verdikjeden, herunder produksjons- og distribusjonsnettverk
 • utarbeide prognoser og kalkyler for inntjening
 • etablere støttefunksjoner
 • sikre langsiktig finansiering for kommersialisering og vekst

Tilskudd fra Innovasjon Norge skal være utløsende for privat finansiering og gjennomføring av planlagte aktiviteter.

Panelvurdering

Bedrifter som vurderes for dette tilskuddet, vil bli vurdert av et rådgivende panel bestående av personer i og utenfor Innovasjon Norge. Panelet gjennomføres på Teams, og bedriften får mulighet til å presentere sitt prosjekt og svare på spørsmål. Fokuset vil være på forretningsutvikling, og panelet gir sin vurdering til Innovasjon Norge.

Viktige forutsetninger for støtte

Publisert :
Sist oppdatert :