Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi og energisystemer

Hav-vindmøller i rekke og rad i havetFoto: Getty Images
Har bedrift din planer om å utvikle og teste løsninger knyttet til fornybar energi eller energisystemet? EU varsler nå en ny kraftpakke for å omstille Europa til fornybar energi. De øker fornybarmålet til 45 prosent innen 2030, og det skal investeres 300 milliarder euro innen 2027. Dette gir store muligheter for norske bedrifter.

Et energisystem omfatter energikilder og produksjon, lagring, distribusjon og bruk av energi. For å lykkes med omstilling til fornybar energi, må hele energisystemet spille på lag. Det er behov for ny teknologi som kan gjøre det fornybare energisystemet mer effektivt. Norske teknologileverandører kan finne nye forretningsmuligheter innen dette området, og Innovasjon Norge kan støtte bedrifter som vil omstille seg i denne retningen.

Hva slags finansiering kan du oppnå?

Vi har ulike finansieringsordninger som kan være relevant for prosjekter knyttet til fornybar energi og energisystemet. For prosjekter som omfatter utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, kan miljøteknologiordningen være relevant. For prosjekter der det primært er snakk om å investere i produksjonsutstyr, vil grønt vekstlån være en mulighet. Dersom bedriften er etablert i en distriktskommune, finnes det muligheter for tilskudd til grønne investeringer. For å få klarhet i mulighetene som finnes, anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.

På dette området er Enova en relevant aktør. De jobber for et fleksibelt energisystem som ivaretar forsyningssikkerheten. Både teknologileverandører og første brukere kan søke finansiering hos Enova.

Hvilke prosjekter er aktuelle?

Vi er ute etter produkter og tjenester innen fornybar energi og tilhørende energisystemer. Det omfatter blant annet

  • Utvikling av produkter eller tjenester som bidrar til kostnadsreduksjoner innen fornybar energi fra havvind, solenergi eller vannkraft
  • Utvikling av nye batteriteknologier og industriell batteriproduksjon
  • Utvikling av brenselceller og industriell brenselcelleproduksjon
  • Utvikling av nye produkter som ved bruk av batterier eller hydrogen bidrar til elektrifisering
  • Produkter og tjenester som bidrar til effektivisering og optimalisering av energisystemer og strømnett
  • Muliggjørende teknologier som bidrar til å optimalisere løsninger knyttet til fornybar energi og energisystemet.


Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi, og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. I søknaden må bedriften tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.

Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften.

Prosjektet må ha potensial for å styrke bedriftens konkurranseevne, omstille til nye segmenter og skape arbeidsplasser i Norge.

Les mer om målgruppe, kriterier og søknadsprosess for innovasjonsprosjekter

Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og EUs ordninger for radikal innovasjon.

Publisert :
Sist oppdatert :