Hopp til hovedinnhold

Rådgivende panel

Innovasjon Norge gjennomfører rådgivende panel i forbindelse med store og krevende søknader om tilskudd. Panelet skal gi råd til både søker og Innovasjon Norge om videre arbeid med prosjektet.

Panelet består av tre til fem personer med særlig kompetanse på teknologiområdet, bransjen og markedet søknaden omhandler.

Gjennom prosessen innhenter Innovasjon Norge en tredjepartsvurdering av prosjektet for å kvalitetssikre beslutning av søknaden. Merk at panelet kun gir råd, de beslutter ikke saken. Det gjør beslutningstaker i Innovasjon Norge. Kandidater for rådgivende panel velges av Innovasjon Norge i samråd med søker. Alle paneldeltakerne signerer taushetserklæring før de får informasjon om prosjektet.

Selve panelet gjennomføres som videomøte på Teams, og har en ramme på tre timer. Søkerbedriften er til stede i første del av panelet.

For Innovasjonskontrakter er det naturlig at representanter fra pilotkunden stiller i møtet sammen med søkerbedriften. Søkerbedriften får 30 minutter til å presentere sitt prosjekt. Se tips for bedriftens presentasjon under. Vi anbefaler alle bedrifter å stille godt forberedt. Den neste timen får paneldeltakerne anledning til å stille spørsmål til bedriften etter presentasjonen, og å gi anbefalinger eller råd om prosjektet der det er relevant.

Andre del av panelet skjer uten at søkeren er til stede. Da vil paneldeltakerne fritt diskutere prosjektet og bedriften, og gi råd til Innovasjon Norge om videre behandling av søknaden. Informasjon fra panelet til Innovasjon Norge er konfidensiell og vil ikke bli delt med søkerbedriften. I etterkant av panelet gir paneldeltakerne en skriftlig uttalelse i form av et evalueringsskjema som kun brukes i saksbehandlingen og ikke gjøres offentlig.

Paneldeltakere vil bli kompensert for sin innsats i henhold til gjeldende takster, se alternative konsulentavtaler under. Vi ønsker at deltakere som blir invitert i egenskap av sin rolle i en organisasjon, fakturerer gjennom sin arbeidsgiver og bruker Konsulentavtale for selskaper. Deltar du som privat rådgiver benytter du Konsulentavtale for privatpersoner.

Tjenester:

Tilskudd til miljøteknologi

Innovasjonskontrakter

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter

Dokumenter og hjelpesider:

Konsulentavtale for selskaper med taushetserklæring

Konsulentavtale for privatpersoner med taushetserklæring

Bedriftens presentasjon

Vurderingskriterier for innovasjonsprosjektet (pdf)

Elektronisk faktura

Honorarskjema

Reiseregning


Spørsmål knyttet til rådgivende panel, kontakt:


Bilde av : Gretha Karin Larsson
Gretha Karin Larsson
Markeds- og driftskoordinator
Publisert :
Sist oppdatert :