Hopp til hovedinnhold

Salg via distributør

Illustrasjon på eksportsalg via distributør© Innovasjon Norge
Forholdet mellom en eksportør og en distributør i et marked minner om direkte salg i den forstand at distributøren gjerne står som fakturamottaker. Distributøren videreselger igjen varene på sitt marked, i egen regning og ofte i eget navn. Han kan også holde lager. Salg via distributør benevnes også som salg via importør.

Sjekk konkurranselovgivning

Godtgjørelsen til distributøren er forskjellen mellom hva han kjøper varene til og prisen han selger varene for. Betegnelsen «importør» brukes i praksis ofte for en distributør. Det er viktig å være klar over at konkurranselovgivningen i EU, USA og på enkelte andre markeder setter grenser for hvor alene en distributør kan være med å selge gitte produkter på avgrensede markeder. Enhver distributørkontrakt bør derfor sjekkes mot konkurranselovgivningen i vedkommende land før den trer i kraft, spesielt innenfor EU der man er nøye med å sikre den frie konkurrensen på det indre markedet.

Detaljerte betingelser, som spesifikasjon av produktene, pris, markedsføring, lagerhold mv., kan reguleres direkte i kontrakten eller i et vedlegg til avtalen mellom en eksportør og en distributør.

Ved distributøravtaler spiller importørens likviditet en mye større rolle enn ved agentavtaler. Selv om bruk av distributør ofte er en enkel måte å komme inn i markeder på for bedrifter med små ressurser, ligger det også en klar risiko i å gjøre seg ensidig avhengig av en enkeltkunde, spesielt om «maktbalansen» eksportør-distributør er skjev.

Det finnes også en del mellomløsninger mellom de omtalte agent- og distributøravtalene. Uansett valg av salgs- og distribusjonsløsning er det likevel viktig å være klar over hvilken type avtale man inngår, i og med at både forpliktelser og rollefordeling i utgangspunktet er forskjellig for de ulike distribusjonsformene.

Publisert :
Sist oppdatert :