Hopp til hovedinnhold

Vis ditt miljøengasjement og velg miljøtiltak

Dagens bedrifter må vise miljøhensyn og ta samfunnsansvar. Kunder, ansatte og samarbeidspartnere stiller allerede disse kravene til deg.

Skal du søke lån eller tilskudd hos Innovasjon Norge, eller selge oss varer eller tjenester, må du kunne dokumentere at du tar et miljø- og samfunnsansvar. Vi er ikke alene om å kreve dette. Stadig flere kunder og partnere stiller lignende krav.

Kunder stiller krav

Offentlige virksomheter i Norge skjerper kravene om dokumentert etikk, samfunnsansvar og miljøhensyn blant sine leverandører. Denne kundegruppen kjøper varer og tjenester for over 380 milliarder kroner hvert år.

Mange store børsnoterte selskaper stiller også betydelige krav, med utgangspunkt i sine egne strategier for bærekraftig utvikling.

Miljø lønner seg

Miljøengasjement viser seg også på bunnlinjen. Syv av ti store nordiske bedrifter rapporterer lavere utgifter som følge av egne miljøtiltak. Fire av ti har økt inntektene. Også små og mellomstore bedrifter reduserer kostnader til papir, energi eller reiser. Det er også store gevinster å hente i ny teknologi.

I tillegg ønsker ansatte å jobbe i en bedrift uten "svin på skogen". Skal du rekruttere de beste hodene, må du kunne vise dem at du er ansvarlig.

Velg dine miljøtiltak

Med enkle grep kan virksomheten gå fra en passiv holdning styrt av lover og regler til en strategisk posisjon med tydelig miljøprofil.

I en tidlig fase kan miljøengasjement organiseres som et prosjekt. Ansvaret for oppfølging og rapportering av tiltak plasseres løpende i den delen av virksomheten hvor det naturlig hører hjemme.

1. Kartlegging: Virksomheten skaffer seg god oversikt over sin miljøpåvirkning, relevante lover og rapporteringskrav.

2. Aktive miljøtiltak: En idédugnad blant kollegaer og utvalgte kunder og leverandører kan gi deg gode forslag til å redusere miljøbelastningen. De mest opplagte områdene er avfallshåndtering og redusert forbruk av energi, papir og reiser. Andre områder er å erstatte innsatsfaktorer eller forbruksvarer med mer miljøvennlige alternativer. I denne fasen kan virksomheten også vurdere å innføre merke- eller sertifiseringsordninger som SvanenISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

3. Strategisk miljøengasjement: Når miljøengasjement er en del av virksomhetens strategiske posisjon, er det integrert i visjon, mål og handlingsplaner. Miljøengasjementet kommer til uttrykk i produktene, kommunikasjon og ansattes adferd.

Publisert :
Sist oppdatert :