Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Grønt vekstlån

  Grønne blader rundt hender som holder tablet med grønn app
  Foto: GettyImages

  Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Med det menes kapitalintensive industrietableringer for produksjon av ny klimateknologi, men også investeringer i mer klimavennlige og sirkulære produksjonsprosesser i etablert næringsliv. 

  Grønt vekstlån skal gjøre det mulig for norske bedrifter å omstille seg i mer klimavennlig retning, og samtidig dra fordel av de kommersielle mulighetene som ligger i den grønne omstillingen. Lånet har gunstige betingelser og skal bidra til å utløse privat kapital til klimavennlige investeringer.

  Hvem kan søke grønt vekstlån?

  • Norske bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter.
  • Bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.
  • Bedrifter med prosjekter som bidrar til å begrense klimaendringene.
  • Bedrifter som ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge.

  For å oppnå grønt vekstlån fra Innovasjon Norge, må prosjektet kvalifisere for miljømålene i EUs taksonomi. Det innebærer at dere må beskrive og kvantifisere i hvilken grad prosjektet bidrar vesentlig til miljømålene. Dette gjelder både når positiv miljøeffekt er direkte og når den er indirekte. Les mer om verktøy for å beskrive og kvantifisere miljøeffektene her.

  Hvilke prosjekter kan få finansiering?

  Etablere produksjon

  Grønt vekstlån kan gis til investeringer i materielle og immaterielle eiendeler for å etablere produksjon av klimaløsninger. Lånet gjør bedriften i stand til å bygge produksjonsfasiliteter for nye systemer, løsninger, produkter og tjenester som gir reduksjon i klimagassutslipp når det rulles ut i markedet. Dette kan omfatte produksjon av teknologi for fornybar energiproduksjon, energisystem og energieffektivisering, men det kan også omfatte løsninger for klimavennlig transport og forretningsmodeller for klimavennlig gjenbruk og gjenvinning av råvarer.

  Endre eksisterende produksjon

  Grønt vekstlån kan også finansiere investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon. Dette kan omfatte overgangen til sirkulære produksjonsprosesser og tiltak for energieffektivisering.

  Felles for disse prosjektene er at bedriften presenterer et tallgrunnlag som viser omfanget av klimagassreduksjoner som følge av prosjektet. Klimagassreduksjonene kan være direkte eller indirekte, men søker må redegjøre for forutsetningene og sammenligne med beste tilgjengelige alternativ. Prosjekter som prioriteres skal kvalifisere for miljømålene i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Mer informasjon om EUs taksonomi lenger ned på siden.