Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vekstlån til internasjonalisering og eksport

  Folk som jobber på laptop
  Scott Graham / Unsplash

  Har bedriften din konkrete planer om å vokse utenfor Norge, men mangler sikkerheter for å kunne oppnå fullgod bankfinansiering? Da kan Vekstlån være den ideelle løsningen.

  Vekst koster ofte mer og tar lengre tid enn antatt. Med Vekstlån kan Innovasjon Norge finansiere 10-25 millioner kroner av bedriftens arbeidskapitalbehov, uten samtidig å stille strenge krav til sikkerheter.

  Vekstlån er en toppfinansiering til bedrifter som trenger økt arbeidskapital for å akselerere veksten på internasjonale markeder.

  Hvem kan få Vekstlån?

  Målgruppen er eksportbedrifter med et uforløst potensial for videre vekst. Bedriften må i hovedtrekk ha følgende kjennetegn:

  Kan vise til markedsaksept

  • Bedrifter i vekstfasen som allerede har eller som kan sannsynliggjøre framtidig betjeningsevne.
  • Samlet omsetning større enn 40 millioner kroner siste tre år, med en årlig snittvekst på minimum 20 prosent.
  • Bedriften har allerede noe omsetning fra geografiske markeder utenfor Norge.

  Solid eierskap og ledelse

  • Selskapet har blitt eller skal tilføres ny egenkapital på minimum 20 millioner kroner i kontant betaling, som gir tilstrekkelig egenfinansiering av prosjekt og selskap.
  • Ved emisjoner som nevnt over skal det foreligge en prising av selskapet på minimum 10 ganger aktuelt lånebeløp.
  • En eller flere eiere med god finansiell løfteevne.
  • Godt team med ledere som kan ta selskapet videre jamfør planer.

  Manglende fullfinansiering

  • Bedriften har et kapitalbehov på minimum 20 millioner kroner, primært til arbeidskapital, men også til investeringer i immaterielle og fysiske aktiva.
  • Bedriften har en begrenset og usikker realisasjonsverdi på pantbare aktiva, noe som hindrer tilfredsstillende finansiering fra banker.