Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Eksportfremstøt - tilskudd til å delta på messer

  Tilhørere til arrangement på norsk paviljong på en messe i utlandet
  Ordningen skal bidra til å fremme grønne, bærekraftige og innovative løsninger fra Norge.Foto: Maverix Media

  Skal bedriften din være utstiller på messe i utlandet sammen med andre norske bedrifter? Skal dere i fellesskap delta på arrangementer i forbindelse med messen dere stiller ut på? Da kan du snart søke om tilskudd.

  Hvem kan søke om tilskudd?

  Denne tilskuddordningen retter seg mot små og mellomstore norske bedrifter (SMB-er) med potensial for og ambisjon om økt eksport av grønne løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer

  Hva støtter vi?

  Utstillingsaktivitet på næringslivsrettede messer i utlandet, herunder fellespaviljonger, fellesstands eller som individuell utstiller på messe der det allerede er flere norske deltakerbedrifter.

  Deltakelse på felles arrangement i forbindelse med næringslivsrettede messer i utlandet der bedriften også er utstiller. Arrangementet kan for eksempel være B2B-matchmaking, workshops og/eller seminarer som underbygger formålet med tilskuddsordningen. Arrangement i forbindelse med norske fellespaviljonger blir prioritert.

   

   

   

   

  Hvor mye kan du søke om?

  Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av totale prosjektkostnader, men minimum 20 000 kroner og maksimalt 70 000 kroner per bedrift. Prosjektkostnadene må med andre ord være på minst 40 000 kroner, og bedriftens egenandel (som egenkapital/egne midler eller lån) skal være minst 50 prosent av prosjektkostnadene.

  Det er kun mulig å søke om tilskudd til fremtidige aktiviteter. Tilskuddet utbetales i ett beløp ved fullført innvilget prosjekt, som vil si etter at eksportfremstøtet er gjennomført. Bedriften må sammen med utbetalingsanmodning sende inn prosjektregnskapet med kopi av kvitteringer/betalte fakturaer og sluttrapport, med bekreftelse på å ha vært tilstede på messen eller et felles eksportfremstøt.

   

   

  Forhåndsgodkjenning av eksportfremstøt

  Et eksportfremstøt kan initieres og koordineres av bransjeorganisasjoner og andre relevante aktører. Organisasjonen kan sende en søknad til Innovasjon Norge for forhåndsgodkjenning. Hvis fremstøtet godkjennes, kan hver enkelt bedrift som har tenkt å delta, søke om tilskudd under ordningen etter vanlige saksbehandlingsrutiner.

  Eksportfremstøtet som bruker nasjonal merkevareprofil på messen blir prioritert. Det stilles krav til at koordinatorene skal åpne opp for deltakelse av bedrifter som ikke er medlemmer av organisasjonen.

  Hvorfor søke om forhåndsgodkjenning?

  • Med en forhåndsgodkjenning blir det enklere for den enkelte bedriften å søke om tilskudd i etterkant. Det er aktøren som søker om forhåndsgodkjenning som svarer på relevante kriterier på vegne av fellesskapet.
  • Søknader om tilskudd på messer som er forhåndsgodkjente blir prioritert.
  • Aktøren som søker om forhåndsgodkjenning får synliggjort arrangementet sitt.

  Søknadsfrist

  Vi vil ta imot søknader løpende fra midten av juni og kommer til å legge ut lenke til søknadsskjemaet på denne siden.

  Ta kontakt med Eksportavdelingen dersom du har spørsmål.