• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til markedsavklaring

   Tom Merton
  Tom Merton

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

  Saksbehandlingstiden for markedsavklaringstilskudd er for tiden ca 4 uker.

  Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for din løsning.

  Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell.   

  Har du allerede testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke om Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartslån.

  Hvem kan få markedsavklaring? 

  • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet.Har gjerne fått identifisert at løsningen svarer for et relevant problem verdt å løse.  
  • Du kan synliggjøre at forretningsidéen har et potensiale for vekst og verdiskapning.  
  • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres. 
  • Innovative prosjekter med nyhetsverdi  
  • Prosjekter som kan demonstrere gjennomføringsevne  
  • Må være etablert med organisasjonsnummer. Det mest vanlige er enkeltpersonforetak eller AS.  

  Det finnes egne ordninger for deg som bor i visse områder i landet. Mer om regionale distriktsmidler.

  Hva kan vi finansiere? 

  Tilskuddet skal finansiere eksterne og interne kostnader knyttet til markedsavklaring for å få mer brukerinnsikt.

  Du kan få inntil 100 prosent av godkjente kostnader dekket med markedsavklaringstilskudd, begrenset oppad til kr 150 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.  

  For regnskapspliktige selskap kan kun eget arbeid som er regnskapsført og utbetalt godkjennes.

  Dette er eksempler på aktiviteter vi kan finansiere:​  

  • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse som er relevant for gjennomføring av prosjektet. Dette kan for eksempel være deltakelse på et av våre globale kompetanseprogram.  
  • Aktiviteter som gir deg kunnskap om hva kunden vil ha. Da unngår du å bruke ressurser på å utvikle en løsning som er basert på antakelser. Slike antakelser overlever sjelden det første møtet med reelle kunder.  
  • For å teste din løsning i markedet kan du demonstrere eller beskrive ditt produkt for kundene. Du kan for eksempel lage en minimumsversjon av produktet – et såkalt Minimum Viable Product (MVP). Løsningen lages med færrest mulig ressurser, og hensikten er å gå inn i en læringsprosess der du observerer, lytter, og justerer produktet i tråd med tilbakemeldinger fra kundene. Innsikten bruker du for å videreutvikle løsningen og en økonomisk bærekraftig forretningsmodell. 
  •  

  Har du allerede testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke om Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån.

  I søknaden legger vi vekt på at:

  • du kan kommunisere din forretningsidé og hva som er unikt med måten dere skal løse kundenes problem på i en grov skisse til forretningsmodell   
  • du kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet   
  • du har gjort en vurdering av markedsmuligheter, mulige konkurrenter og alternative produkter   
  • du kan presentere data som gir grunnlag for å vurdere markedspotensialet. Disse må vise at det er forutsetninger for å bygge en vekstbedrift basert på forretningsidéen.    

  Les mer om våre kriterier for tilskudd og hva vi ser etter i en søknad.