Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Lag etiske retningslinjer

  Spilleregler er like nødvendig i næringslivet som i sport. Setter du tydelige grenser, forteller du ansatte, partnere og kunder at du driver skikkelig butikk.

  Det kan være vanskelig både å gi og ta imot gaver. Hva er akseptabelt, og hva kan gi negative oppslag i pressen? Klargjør bedriftens krav til egen virksomhet og de ansatte. I vanskelige situasjoner er nedskrevne normer og regler et viktig og nyttig verktøy.

  Hvordan forholder du deg til

  • gaver fra forretningsforbindelser?
  • varsling av hendelser og atferd?
  • lojalitetskonflikter og økonomiske interesser hos leverandører?
  • korrupsjon, for eksempel i forbindelse med anbud?

  Få de ansatte med deg

  Ved å sette klare grenser, skaper du et verdigrunnlag for bedriften. Retningslinjene bør være enkle og forståelige, slik at ansatte og ledelse lett kan følge dem. I praksis vil dette over tid bygge opp en god og tydelig bedriftskultur.

  Praktisk tilnærming

  Retningslinjene bør dekke kjernevirksomheten som innkjøp, myndighetskontakt og pleie av forretningsforbindelser/kunder og generelle temaer som gaver, interessekonflikter og korrupsjon.

  Hvis miljøengasjement og ansvarlig innkjøp ikke er omfattet av de etiske retningslinjene, anbefaler vi å gjennomføre egne prosjekt på det.
  Prosjektet kan gjennomføres i tre faser:

  1. Forankring: I denne fasen sikres eierskap i styret og toppledelsen. Arbeidet kan gjerne prosjektorganiseres.
  2. Utvikling: Etter en kartlegging av potensielle risikoområder, er det viktig med bred involvering av de ansatte og av virksomhetens viktigste interessenter. Retningslinjene må være tydelige og i et skriftlig format.
  3. Implementering: Opplæring i hele virksomheten. Oppfølgingsrutiner for varsling og annet blir definert og trent på. Styret og toppledelsen definerer hvem som har ansvaret for å følge opp og evaluere de etiske retningslinjene.

  Mer inspirasjon