Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Still krav til leverandørene

  Ved å stille krav til leverandørene dine, reduserer du faren for negativ oppmerksomhet. Samtidig viser du kunder og ansatte at du bryr deg.

  En bevisst og etisk innkjøpspolitikk gir gevinst for alle parter. Du sikrer at leveransene til egen bedrift er av god kvalitet, og at de kommer til avtalt tid. Du bidrar til gode arbeids- og miljøforhold hos leverandørene. Samtidig møter du forventingene fra ansatte og storsamfunnet om å opptre etisk og å handle med seriøse leverandører.

  Etikk minsker risikoen

  Det er enkelt å lage rutiner for etiske innkjøp. Gjennom kontraktsvilkår og god oppfølging av leverandørene unngår du de kostbare tabbene. Du unngår useriøse leverandører som tilbyr lav pris på bekostning av miljø- og arbeidsforhold. Etiske krav sikrer likebehandling og ikke-diskriminering mellom leverandører.

  Du har makt til å påvirke

  Ansvarlig leverandørstyring er en viktig del av bedrifters samfunnsansvar. Norske bedrifter kjøper varer og tjenester for mange milliarder kroner i året. Mye er innkjøp i utviklingsland, der arbeidsforhold og miljøstandarder er lavere enn i Norge.