• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Kina

  Kontakt oss i Beijing og Shanghai

  Kina er vår viktigste handelspartner i Asia og har i de siste årene hatt en høy stabil økonomisk vekst som betyr et voksende forbrukermarked. Som en av verdens mest dynamiske internettbaserte økonomier, er smarttelefonene det mest sentrale verktøyet for forbrukerne for kjøp av produkter, tjenester og opplevelser.

  Kina ønsker å utvikle tjenestesektoren, redusere innslaget av tungindustri og oppgradere industrisektorene i landet. Disse endringene betyr markedsmuligheter innen grønne smarte byer, entreprenørskap, helse og velferdsteknologi, bioøkonomi, kreative næringer, olje/gass og maritime tjenester.

  Skal du satse i Kina må du tenke langsiktig og bygge relasjoner. Statlig styring og offentlig eide selskaper spiller en stor rolle, derfor kan det være avgjørende å ha en god relasjon til offentlige myndigheter. I følge norsk næringsliv i Kina, oppfattes de største problemene knyttet til «red tape» og byråkrati, skattespørsmål og regulatoriske forhold til egen sektor. Kina er et krevende marked hvor det er lett å gjøre feil.

  Hvordan påvirker koronasituasjonen verdensmarkedet?

  Her kan du finne status for markedsmulighetene i Kina.