Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Kina

  Kontakt oss i Beijing og Shanghai
  GettyImages

  Kina er verdens nest største økonomi og vår viktigste handelspartner i Asia. Med 1,4 milliarder innbyggere og rask teknologisk utvikling gir det mangfoldige eksportmuligheter for norske bedrifter.

  Kinesiske myndigheter ønsker å styrke tjenestesektoren og oppgradere landets industri. Samtidig tar de klima- og miljøtruslene på alvor, og investerer tungt i miljøtiltak og fornybar energi. Denne omstillingen gir særlige muligheter for eksport innen energi, miljøteknologi, smarte byer, maritim næring, bioøkonomi og havbruk.

  Kina er et dynamisk marked hvor endringer skjer fort, og det er lett å trå feil. Skal du satse her må du tenke langsiktig og investere tilstrekkelig med tid, penger og personlig tilstedeværelse. Gode relasjoner til forretningspartnere og offentlige myndigheter er avgjørende. Byråkrati og regulatoriske forhold kan være utfordrende å orientere seg i, men det skjer mye positivt med lovgivningen og tilretteleggingen for utenlandske selskaper.

  Den urbane middelklassen er en av de viktigste drivkreftene bak Kinas økonomiske vekst og utvikling. De er unge og kjøpesterke, men også svært prisbevisste. I tillegg er de opptatt av helse og en sunn livsstil. Nordiske varer og tjenester, som møbler, helsekostprodukter, ren mat, fritidsaktiviteter, klær og småbarnsprodukter, passer godt med deres preferanser.

  Innovasjon Norge hjelper bedrifter som ser etter muligheter i det kinesiske markedet. Våre erfarne medarbeidere har kunnskap og kontakter du kan stole på. Som representanter for det offisielle Norge, fungerer vi som en viktig døråpner for norsk næringsliv og eksport til Kina.

  Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvilke muligheter bedriften din har i Kina.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.