Hopp til hovedinnhold

To norske selskaper henter 185 millioner kroner fra EU

Kyr som står ved siden av maskinen til N2 AppliedFoto: N2 Applied
N2 Applied på plass i England. 
I konkurranse med over 800 bedrifter fra 30 land i Europa henter gjødselselskapet N2 Applied 150 millioner kroner og oppdrettsteknologiselskapet Bluegrove 35 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator.

- Dette er et Europamesterskap i innovasjon, og det er imponerende hva disse to selskapene har fått til. På hver sine måter tilbyr de løsninger på store felles utfordringer, og som effektivt kan overføres på tvers av landegrensene, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge er nasjonal kontaktpunkt for EIC Accelerator og bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.

Husdyrmøkk får full pott fra Brussel

Asker-bedriften N2 Applied får full pott fra EU med 150 millioner kroner (15 millioner Euro i egenkapital). Det skjer ytterst sjelden, men de treffer helt klart på et stort behov i Europa og verden generelt. N2 Applied sin forretningsidé er å redusere utslipp fra matproduksjonen og gjøre om husdyrmøkk til fullverdig gjødsel. Møkka føres inn i en maskin, og ved hjelp av strøm tilføres nitrogen som hentes fra lufta.

Resultatet er at bonden produserer sitt eget gjødsel som er like virkningsfullt som vanlig gjødsel, òg som i tillegg kutter klimagassutslippene og reduserer vond lukt.

– Denne anerkjennelsen, i form av en stor investering fra EU, er nok et tegn på hvor unik og kraftfull teknologien vår er, sier Carl Hansson, administrerende direktør i N2 Applied, og fortsetter,

- Framover blir det viktigere å produsere mat med mindre utslipp, og vår løsning passer godt inn i de målene verden har satt seg. Vi skal nå kommersialisere teknologien, og dette gir oss virkelig god kraft og fart framover.

Oppdrettsteknologi for bedre miljø, dyrevelferd og mat

Bluegrove har blitt tildelt 35 millioner kroner (2,5 millioner Euro i tillskudd og 1 million Euro i egenkapital) for å støtte utviklingen og kommersialiseringen av sin Welfare Shield-løsning som bruker akustiske sensorer og videokamera til å analysere adferden til oppdrettsfisk for å gi objektive data om helsetilstanden og velferden til laksen i merdene.

Dette vil redusere dødeligheten og forbedre helsetilstanden og velferden til laksen i merdene, samt sikre god og sunn vekst i balanse med naturen. Dette er bra for næringen, forbrukere, miljøet og selvsagt for fisken.

- Både oppdrettsnæringen og investorer innen havbruk setter pris på EIC sitt aktive engasjement og støtte til en stadig mer bærekraftig akvakulturnæring hvor fisken og hele økosystemet behandles med respekt, sier Bendik S. Søvegjarto, administrerende direktør i Bluegrove.

Norske selskaper hevder seg i europeisk konkurranse

Siden 2014 har norske bedrifter mottatt totalt 1,26 milliarder kroner i tilskudd og 531 millioner kroner i egenkapital gjennom EIC Accelerator og forløpere til denne ordningen.

- Vi ser at de bedriftene som lykkes med å hente hjem finansiering ofte har utspring fra sterke kunnskapsmiljøer og klynger. Det er derfor viktig at vi jobber sammen, på tvers av det offentlige og private, for å sikre at flere norske bedrifter følger i fotsporene til N2 Applied og Bluegrove, påpeker Haugli.

Fakta om EIC Akselerator

EIC Akselerator (European Innovation Council Accelerator) er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner Euro og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner Euro.

Finansieringen fra EIC Akselerator går til banebrytende innovasjoner med et stort, internasjonalt vekstpotensial og med betydelig positiv effekt på miljø og samfunn.

Ordningen finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Neste søknadsfrist er januar 2022

Les mer om N2 Applied

Les mer om Bluegrove Bærekraftig akvakulturnæring

Publisert :
Sist oppdatert :