Hopp til hovedinnhold

Lavrisikolån

To menn som jobber på fabrikk© GettyImages
Trenger bedriften din lån ut over private lån? Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter med behov for finansiering av et langsiktig kapitalbehov. Vi gir lån på konkurransedyktige betingelser med lang nedbetalingstid. Vilkårene tilpasses bedriftens behov.

Hvem kan få lavrisikolån?

Lavrisikolån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet - i alle næringer og bransjer, men tilbudet omfatter også store bedrifter. Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig lånefinansiering av anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter.

Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerhet hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon.

Hvor mye kan du søke om?

Normalt kan vi finansiere inntil 50 prosent av et definert kapitalbehov. Dette varierer fra sak til sak.

Hvorfor søke lavrisikolån?

Lavrisikolån er et godt supplement til lån i private finansieringsinstitusjoner. Et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge betyr økte kreditter for bedriften ved at partene i samarbeid har mulighet til å strekke seg litt lenger. For långiverne betyr det at risikoen deles med flere. Mange langsiktige investeringer finansieres derfor i et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge.

Kort om betingelser

Innovasjon Norge er en fleksibel partner både med hensyn til rente og avdragsbetingelser. Lån kan gis med fast eller flytende rente og med løpetid tilpasset bedriftens behov. Vi kan eksempelvis tilby ulike alternativer for rentebinding og rullerende lån. Lånebetingelsene kan for øvrig justeres avhengig av endringer i engasjementets risiko og status.

Nominell rente fra 6,15 % for nye lån (fra og med 2. februar 2024 for løpende lån).

Publisert :
Sist oppdatert :