Hopp til hovedinnhold

Oppstartsfinansiering fase 3

Lyspærer som henger i lenke på en trebjelkeFoto: Brennan Burling
Er bedriften deres klar for kommersialisering av et nytt produkt eller tjeneste? Eller gjenstår det fortsatt mange aktiviteter knyttet til organisasjonsutvikling, markedsarbeid og andre elementer i forretningsmodellen? I denne fasen kan vi bidra med finansiering slik at dere kan realisere deres første kommersielle salg.

I tredje fase av oppstartsløpet øker behovet for arbeidskapital, samtidig som bedriften ikke enda har stabile inntekter. I denne fasen kan Innovasjon Norge tilby finansiering for bedrifter med betydelig vekstpotensial. Finansiering er på maks 2 millioner kroner. Finansiering i form av oppstartslån kan dekke inntil 50% av kostnadene. Finansiering i form av tilskudd i denne fasen dekker inntil 1/3 av kostnadene.

Vi vurderer bedrifter og ideer ut fra teknologisk og forretningsmessig modenhet, du kan lese mer om dette her.

Hvem passer finansieringen for?

I denne fasen har dere allerede kommet langt i utvikling av selve tjenesten eller produktet som dere skal tilby. Dere har en god beskrivelse av testing, gjennomførte valideringsaktiviteter og foreløpige testresultater fra utprøving av prototype eller tjeneste. Samtidig har dere allerede gjort viktige avklaringer om markedet, kundepreferanser og betalingsvilje gjennom samarbeid med pilotkunder og samarbeidspartnere.

Dere har nå behov for å gjennomføre de siste justeringene og utviklingsaktiviteter av løsningen. Bedriften skal altså forberede virksomheten på kommersiell lansering av løsningen.

Formålet er å bygge en stabil bedrift

Finansiering til denne fasen skal benyttes til å gjøre bedriften klar for finansiering fra kommersielle banker og investorer basert på inntjening, driftsresultater og fremtidsutsikter. Målet for denne fasen er at bedriften får stabile inntekter fra virksomheten og derfor kan oppnå kreditt i kommersielle banker.

Under kan du lese mer om formål, krav og kriterier for oppstartslån og oppstartstilskudd 3.

Publisert :
Sist oppdatert :