Hopp til hovedinnhold

Risikolåneordning for lav- og nullutslippsskip

Utsikt utover hav mot land fra båt© Uta Scholl/Unsplash
Planlegger ditt rederi fornyelse av skip, men mangler finansiering? Vi kan hjelpe deg.

Hvem kan søke om lån fra ordningen?

Risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip skal bidra til å redusere utslipp til klima og miljø ved å finansiere flåtefornyelse. Ordningen vil supplere innsatsen for grønn skipsfart i eksisterende ordninger rettet mot utvikling av mer klima- og miljøvennlige fartøy. Ordningen kan finansiere både kontrahering av nybygg eller investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp.

Kvalifiserte låntakere

Ordningen forbeholdes kvalifiserte aktører og kan benyttes til finansiering av:

i) skip i nærskipsfart som kan finansieres av ordningen blir benyttet til godstransport av industrilast og forbrukervarer på skipstyper som bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, stykkgodsskip, general cargo skip, kjøle/fryseskip og containerskip. Fartøyet må trafikkere havner i Norge eller mellom norske og europeiske havner. Fartøyet må være registrert i skipsregistrene NOR eller NIS.

ii) fiskefartøy registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister for fiskefartøy.

iii) fartøy til bruk i havbruksnæringen

iv) passasjergående fartøy i Norge

v) offshoreskip

vi) andre relevante fartøy

Fartøyet må trafikkere havner i Norge eller mellom norske og europeiske havner og være registrert i skipsregisteret NOR eller NIS.

Hvor mye kan det søkes om?

Maksimalt lånebeløp fra denne låneordningen er 100 millioner kroner per kunde.

Kort om betingelser

Normalt legges det til grunn at denne låneordningen inngår i en helhetlig finansieringsløsning hvor det inngår egenfinansiering og delfinansiering fra bank. Denne låneordningen kan også inngå som finansieringsbidrag fra andre lånetyper fra Innovasjon Norge som risiko-/innovasjonslån og lavrisikolån.

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke innvilges nye lån.

Avdragstiden tilpasses prosjekttype og er normalt inntil 20 år. Inntil to års avdragsfrihet kan vurderes.

Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler eller forskuddsutbetaling kan avtales særskilt i den enkelte sak.

  • Nominell rente 8,20 % (fra og med 2. februar 2024 for løpende lån)
  • Etableringsgebyr 0,5 %

Alle søknader er gjenstand for en ordinær kredittvurdering.

Veiledning og skjema for CO2 reduksjon

Hvis du har spørsmål om ordningen, ta kontakt med

Bilde av : Sigbjørn John Huun
Sigbjørn John Huun
Kunderådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :