Hopp til hovedinnhold

Grensesprengerne

Fem ansatte i Hypex Bio i arbeidsuniform© Hypex Bio
På Tynset har de klart det ingen trodde var mulig. De har skapt bærekraftig sprengstoff. Norske bedrifter tenker nytt, og med støtte fra Innovasjon Norge kan ideer bli til virkelighet. Uansett bransje.

Et historisk smell

I juli hørtes et historisk smell ved Sandvika. Da ble verdens første kommersielle tunnelsalve med et potensielt revolusjonerende sprengstoff fyrt av, i forbindelse med byggingen av nye E16.

I august ble et like historisk smell avfyrt i et dagbrudd i Verdal.

Smellene viste at Tynset-firmaet Hypex Bio Norge, i samarbeid med Hypex Bio Explosives Technology i Sverige, har klart det ingen tidligere har klart: Å utvikle et sprengstoff helt uten nitrogen, med de samme egenskapene som konvensjonelt sprengstoff. Det kan kutte klimautslippene med 90 prosent. Sprengstoffet har fått navnet Hydrogenperoksidemulsjon, forkortet til HPE.

Skal vi nå klimamålene er Norge avhengig av nytenkning og endringsvilje hos norske bedrifter. Innovasjon Norge står klare for få fart på omstillingen.

Vår rolle er å tenke større sammen med bedriftene og hjelpe dem på veien mot grønn vekst.
Ingelin Drøpping, divisjonsleder for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Enten du er en startup eller skal omstille deg, krever det ofte investeringer for å skape innovative, grønne løsninger. Derfor finansierer Innovasjon Norge bedrifter som vil omstille seg eller gjennomføre helt nye prosjekter, og som tar samfunnet vårt et steg nærmere det grønne skiftet.

– Finansieringsordningene våre skal gjøre det enklere å lykkes, understreker Drøpping.

En hybrid fiskebåt på vei mot land© Ny Næring AS
PIONERSKIP: Nye Selvåg Senior bruker rekordlite energi og bidrar til forskning på energieffektivitet.
Landbruksroboten Thorvald i aksjon nedover vinraker i Santa Maria© Kristoffer Skarsgård
OVER DAMMEN: Med finanseringen i orden kunne landbruksroboten Thorvald reise til USA. Nå skal den sikre amerikanernes dyrebare vindruer.

Tre av dem som har utviklet innovative løsninger som reduserer klimagassutslippene innenfor sin sektor, er Hypex Bio, Saga Robotics og Sørheim Holding.

– De er gode eksempler på hva vi skal støtte. Innovasjon Norge støtter mange tilsvarende gode ideer, og vi jobber for at summen av alle disse løsningene skal gi et betydelig bidrag for å få redusert de norske klimagassutslippene.
Ingelin Drøpping, divisjonsleder for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Løser store problemer

– Det er en enorm lettelse å se at løsningen vår fungerer. Det har vært en bratt læringskurve, og det er utrolig spennende å oppnå noe som ingen andre har gjort før oss, fastslår daglig leder i Hypex Bio Norge, Tron Nytrøen.

Hvert år havner store mengder nitrogen fra tradisjonelt sprengstoff i vann og vassdrag – noe som fører til gjengroing. Dette er en stor og kostbar miljøutfordring. I tillegg slipper tradisjonelt sprengstoff ut NOx-gasser som er skadelige å puste inn for dem som arbeider med tunnelbygging. Hypex Bios miljøvennlige eksplosiver løser begge disse problemene – og kutter klimautslippene med 90 prosent, sammenlignet med de konvensjonelle løsningene.

To ansatte i Hypex Bio som skal teste sprengstoff© Hypex Bio
MILEPÆL: Tidligere i år beviste Hypex Bio at det miljøvennlige sprengstoffet deres faktisk fungerer. Det kan bety mye både for miljøet og veiarbeidernes helse.

Støtter framtidens sprengstoff

Innovasjon Norge har bidratt med både distriktstilskudd og distriktsrettet risikolån, midler som skal bidra til at det skapes verdier over hele landet.

Les mer om regionale distriktsmidler.

– Støtten fra Innovasjon Norge har helt klart vært viktig. Den har gjort at vi har kommet over i en operativ fase langt raskere enn vi ellers ville ha gjort, sier Nytrøen.

Nå skal de kommersialisere produksjonen, slik at de kan få ut den grensesprengende løsningen i markedet. Potensialet er stort, og interessen fra omverdenen er massiv.

– Jeg tror dette er framtidens sprengstoff, sier Nytrøen.

Rådgiver i Innovasjon Norge Innlandet, Kristin Siksjø, synes Hypex Bios prosjekt er både spennende og viktig.

Innovasjon Norge skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i alle regioner. Vekst og utvikling hos Hypex Bio vil gi viktige distriktsarbeidsplasser, i tillegg til å bidra til å nå klimamålene.
Kristin Siksjø, rådgiver i Innovasjon Norge Innlandet.

Sørheim Holding er rederiet som satser grønt. Nå tar hjørnesteinsbedrift i Meløy i Nordland lokalsamfunnet inn i framtiden med en hybrid fiskebåt.

Mellom de spisse fjellene i Meløy kommune i Nordland har en fiskebåt utenom det vanlige hjemmehavn. «Selvåg Senior» ser ikke bare hypermoderne ut, den slipper også ut 40 prosent mindre klimagasser enn tilsvarende båter uten denne teknologien.

Det nye, innovative fartøyet har en såkalt dual fuel (DF) hovedmotor som bruker LNG-gass i kombinasjon med batterier. Det strømlinjeformede designet gjør at båten bruker minst mulig energi.

«Selvåg Senior» ble sjøsatt tidligere i år. I tillegg til gass- og batterimotor har det kulde- og varmegjenvinning: Kulden fra oppvarmingen av LNG-gassen brukes til å kjøle ned vannet som fisken oppbevares i, og av varmen lages strøm.

Det har vært opp- og nedturer, men vi har hele tiden hatt blikket vendt framover. Nå kan vi tilby moderne og trygge arbeidsplasser, og være med videre i utviklingen av fiskerinæringen.
Egil Sørheim, daglig leder i Sørheim Holding AS, en av hjørnesteinsbedriftene på Halsa i Meløy.

Energieffektivitet i verdensklasse

– Vi har hele veien lagt vekt på å spare energi og redusere utslippene så mye som mulig. Ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og til dels ny teknologi, har vi fått et av verdens mest energieffektive fartøy med LNG som hovedenergikilde, sier Sørheim.

Sintef har samarbeidet med rederiet underveis i byggeprosessen. Nå samler forskningsinstituttet inn data fra båten for å lære mer om hvordan man kan lykkes med energiutnyttelse og energigjenvinning, slik at flere kan dra nytte av kunnskapen.

Det fremoverlente rederiet er også i gang med å se på mulighetene for å etablere et biogassanlegg, noe Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til.

Dersom vi kan blande biogass inn i LNG-en, vil det kutte utslippene ytterligere. Vi har et genuint ønske om å bidra til det grønne skiftet.
Egil Sørheim, daglig leder i Sørheim Holding AS.
Portrett av Egil Sørheim© Ny Næring AS
GRØNN SATSING: Da rederiet måtte fornye flåten, ville Egil Sørheim bidra til energiomstillingen.

Heier på nytenkende aktører

Flere aktører har vært med på å finansiere det miljøvennlige fartøyet som har hatt en prislapp på over 400 millioner kroner. Blant dem er Innovasjon Norge, som har stilt med lån på totalt 155 millioner kroner.

– Støtten fra Innovasjon Norge har helt klart vært viktig for å realisere prosjektet, konstaterer Sørheim.

Regiondirektør i Innovasjon Norge i Nordland, Monica Ahyee, understreker hvor viktig fiskerinæringen er for både Nordland og Norge.

Her har vi et rederi som tør å tenke nytt og innovativt, og tar ansvar for en grønn omstilling i fiskeflåten. Slike aktører heier vi på, og vi er glade for å kunne støtte prosjektet.
Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge i Nordland.

Saga Robotics ville utvikle en laserrobot som kan erstatte sprøytemidler. Resultatet ble Thorvald. Roboten har gjort suksess på britiske jordbæråkre. Nå venter vinmarker i California.

En bueformet robot på hjul beveger seg sakte over en britisk jordbæråker. Roboten er norsk og utfører datadrevet presisjonslandbruk, bevæpnet med blant annet UV-C-lys som tar knekken på et stort problem: soppen meldugg. Slik spares miljøet for kjemikalier, og bøndene for arbeid.

I Storbritannia er Saga Robotics allerede markedsledende med sin UV-C-behandling. I USA er potensialet stort. Der ligger 2,5 millioner mål med vinmarker og venter på dem. Neste år starter i tillegg masseproduksjonen av Thorvald 3, noe som vil doble antallet kunder i Storbritannia.

Vi har ambisiøse vekstplaner, både i Storbritannia og USA. Det store, hårete målet vårt er å være en ledende aktør innen bærekraftig landbruksteknologi.
Anne Dingstad, CEO i Saga Robotics.

Samtidig videreutvikler de robotene med nye funksjoner som gjør dem til enda mer nøyaktige og effektive skadedyrbekjempere, blant annet et verktøy som klipper avløpere og en innretning som sprer rovmidd. I tillegg samler Thorvald inn data for å predikere avling og oppdage sykdom i jordbærplanter.

Portrett av Anne Dingstad© Saga Robotics
VEKSTAMBISJONER: CEO Anne Dingstad forteller at Saga Robotics har som mål å bli en ledende aktør innen bærekraftig landbruksteknologi.

Bidrar til internasjonal satsing

Innovasjon Norge har siden oppstarten av selskapet bidratt med både lån og tilskudd for at de grønne gründerne skal kunne utvikle seg og vokse.

Støtten fra Innovasjon Norge gjør det mulig for oss å utvikle og levere flere Thorvald-roboter, og åpner døren for en større internasjonal ekspansjon av teknologien vår. Flere autonome og intelligente Thorvald-roboter bidrar til positive miljøeffekter - som bedre sykdomskontroll, og mindre klimagassutslipp og kjemikalier i matproduksjonen.
Anne Dingstad, CEO i Saga Robotics.
Landbruksroboten Thorvald plassert midt uti en jordbæråker© Saga Robotics
MILJØVENNLIG ALTERNATIV: Saga Robotics ville utvikle en laserrobot som kan erstatte sprøytemidler. Resultatet ble Thorvald.

Regiondirektør i Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, er glad for at deres finansiering og eksportbistand har ført til at Saga Robotics har kunnet satse internasjonalt med sine autonome og bærekraftige løsninger innen matproduksjon.

– De har et betydelig potensial ved at de svarer ut flere globale samfunnsutfordringer, og vi har stor tro på selskapet, sier Haugen.

Publisert :
Sist oppdatert :