Hopp til hovedinnhold

Merkevaren Norge

Huge waves and windmill in the background© Equinor
Merkevaren Norge er et verdiskapingsprosjekt som skal skape merverdi for alle norske aktører og produkter, og bidra til økt eksport, økt tilgang til internasjonal kapital og prosjekter, tiltrekke seg talenter og de "riktige" turistene.

Merkevaren Norge handler om å posisjonere Norge ved å fortelle en felles historie om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan tilby. I tillegg omfatter satsingen en rekke verktøy som norske bedrifter kan benytte seg av i sitt arbeid ute for å bli mer synlig internasjonalt og bli valgt av flere.

Merkevaren Norge består av flere ulike verktøy, inkludert et brand centre med designelementer, historier om Norge og bilder.

Videre består satsingen av et digitalt utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, reiselivsprofilering gjennom Visit Norway, Invest in Norway, og globale vekstprogrammer.

Hvorfor Merkevaren Norge?

Norge må øke eksporten for å opprettholde levestandarden. En sterk nasjonal merkevare skal bidra til nettopp det, og å tiltrekke kapital, kunnskap, talenter og turister til Norge.

Etter flere tiår med formidabel økonomisk vekst er Norge nå i omstilling. Med dagens oljepris må eksporten fra andre næringer fordobles mot 2040 for at vi skal opprettholde samme levestandard. Som en del av arbeidet med denne omstillingen har Innovasjon Norge lansert eksportsatsingen Merkevaren Norge.

Målet er å bidra til norsk verdiskaping gjennom økt eksport av varer og tjenester, samt å tiltrekke oss flere utenlandske bedrifter, investeringer, turister og talenter. Helt sentralt i satsingen står utviklingen av en sterk nasjonal merkevare. Om vi sammen lykkes med å gjøre Norge kjent ute i verden, vil næringslivet få økt konkurransekraft.


Norge - sterk på produkt, svak på marked

I 2016 gjennomførte Innovasjon Norge en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv.

Norge oppfattes som en verdensledende nisjeaktør, særlig innen olje, maritim næring og sjømat. Videre ser lederne på norsk næringsliv som høyspesialisert, med teknologisk avanserte kvalitetsprodukter. Prisen er høy, men kvaliteten er trumfkortet vårt.

Den norske forretningsstilen oppleves som ærlig, direkte, og profesjonell. Den korte avstanden mellom ledere og ansatte beundres, og oppmuntrer til innovative løsninger og selvrealisering.

Imidlertid oppfattes norsk næringsliv som lite kunde- og markedsorientert, og lite fleksibelt. Vi lytter ikke nok til kundens behov, og vi er dårlige på kommunikasjon og markedsføring. I tillegg oppleves nordmenn som lite nysgjerrige på andre kulturer og forretningsskikker.

Undersøkelsen 2016

Hvilke muligheter gir dette oss?

Analysen bekrefter i stor grad tidligere undersøkelser. Den viser at Norge har stort potensiale, men at vi må bli bedre på markedsfokus- og kommunikasjon. Tiden da gode produkter solgte seg selv er over, og gjennomgående for nesten alle kildene er tilbakemeldinger på at norske virksomheter har et potensiale til å være mer proaktive i kommunikasjonen.

Kontaktpersoner

Bilde av : Ingrid Nernæs
Ingrid Nernæs
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :