Hopp til hovedinnhold

Reiseliv 2030

Mann på sykkel i fjell i Rana© Simon Fossheim
Hvordan kan reiselivsnæringen bli grønnere og mer konkurransedyktig. Nærings- og fiskeridepartementet vil ha forslag til forsknings- og innovasjonstiltak for reiselivsnæringen.

Regjeringen har lansert fem tiltak i Hurdalsplattformen som skal bidra til en mer konkurransedyktig og bærekraftig reiselivsnæring i hele landet. Reiseliv 2030 (omtalt som Reis21 i Hurdalsplattformen) er et av tiltakene. Formålet er å komme med forslag til forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, øker verdiskapingen og bidrar til grønn omstilling.

Arbeidet med Reiseliv 2030 startet i mai 2023 da Nærings- og fiskeridepartementet satte ned en strategigruppe med representanter fra næringen og forskningsmiljøer som skal levere en strategi med forslag til tiltak for å nå regjerningens mål for reiselivsnæringen. Innovasjon Norge er sekretariat for Reiseliv 2030-arbeidet.

Denne siden er etablert for å informere om prosjektet og dele informasjon om arbeidet underveis frem til sluttrapport er overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2024.

Kontakt oss på e-post til Reiseliv2030@innovasjonnorge.no.


Publisert :
Sist oppdatert :