Hopp til hovedinnhold

Søknad og søknadsbehandling

Innovasjon Norges søknadsportal gir mulighet for sparring med kunderådgiver før søknaden endelig sendes.

De fleste av våre ordninger har løpende søknadsfrister. Vi ber om at du setter deg grundig inn i de ulike ordningenes innretning, samt kriterier for finansiering. Dersom du trenger utfyllende informasjon, kan du fylle ut et kontaktskjema (nederst på våre nettsider) og forklare litt om bedriften, prosjektet og ambisjoner framover. Kontaktskjemaet vil nå våre rådgivere og du vil bli kontaktet snarlig.

Søknad om prosjektfinansiering opprettes via Min side og det kreves Bank ID for å komme i gang med Prosjekthjelpen. Dere kan be om innspill og råd fra kunderådgiver underveis, slik at søknaden blir så komplett som mulig. Det er mulig å sende inn søknad uten å være i kontakt med kundeansvarlig i forkant, men vi anbefaler å ha vært i kontakt med oss.

Når søknaden er innsendt, kan det fortsatt være spørsmål i tilknytning til søknaden som må avklares. Vi behandler søknader fortløpende. Saksbehandlingstiden avhenger av hvor omfattende søknaden er, og hvor raskt viktige spørsmål til søknaden blir avklart.

For tilskudd fra og med fire millioner kroner, kommer vi til å gjennomføre et rådgivende panel. Det innebærer at søkerbedriften blir invitert til å presentere sin søknad for eksterne personer med teknisk, økonomisk og markedsrelatert kompetanse. De vil gi råd til Innovasjon Norge om prosjektet, men beslutter ikke saken. Det er personer med beslutningsfullmakter i Innovasjon Norge som beslutter søknaden, etter innstilling fra rådgiver. Større søknader vil bli vurdert på flere beslutningsnivåer. Det innebærer at saksbehandling av større tilskudd tar lengre tid.

Når saken er besluttet vil du få et formelt tilbud fra Innovasjon Norge i to eksemplarer. Det er viktig å lese betingelsene for tilbudet nøye, og å signere tilbudet og returnere til Innovasjon Norge innen fristen. Hvis ikke, kan tilbudet falle bort.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Innovasjon Norge er underlagt offentlighetsloven med de begrensninger som følger av offentlighetsforskriften. Dette innebærer blant annet at Innovasjon Norges positive vedtak i finansieringssaker er offentlig informasjon (uavhengig av om tilbudsbrev med vedtak og fastsatte vilkår aksepteres av kunden). De positive vedtakene publiseres også fortløpende på vår hjemmeside


For mer informasjon om utbetaling og rapportering, se eget avsnitt.

Les mer om rådgivende panel

Publisert :
Sist oppdatert :