Hopp til hovedinnhold

Søknad og søknadsbehandling

Innovasjon Norges søknadsportal gir mulighet for sparring med kunderådgiver før søknaden endelig sendes.

De fleste av våre ordninger har løpende søknadsfrister. Søknad om prosjektfinansiering opprettes ved å logge inn på Min side med Bank ID.

Du kan be om innspill og råd fra kunderådgiver underveis, slik at søknaden blir så komplett som mulig. Vi anbefaler at du tar kontakt gjennom et kort skjema på Min side for å starte dialogen med oss. Det er mulig å sende inn søknad uten å være i kontakt med kundeansvarlig i forkant, men vi anbefaler å sparre med oss før søknaden sendes inn.

Når søknaden er innsendt, kan det fortsatt være spørsmål i tilknytning til søknaden som må avklares. Vi behandler søknader fortløpende. Saksbehandlingstiden avhenger av hvor omfattende søknaden er, og hvor raskt viktige spørsmål til søknaden blir avklart. Vi gjør oppmerksom på at Innovasjon Norge henter inn kredittopplysninger på søkerbedrift, samt kausjonister og meddebitorer der det er relevant.

For innovasjonstilskudd fra og med fire millioner kroner gjennomfører vi et rådgivende panel. Det innebærer at søkerbedriften blir invitert til å presentere søknaden sin for eksterne personer med teknisk, økonomisk og markedsrelatert kompetanse. De vil gi råd til Innovasjon Norge om prosjektet, men beslutter ikke saken. Det er personer med beslutningsfullmakter hos oss som beslutter søknaden etter innstilling fra rådgiver. Større søknader blir vurdert på flere beslutningsnivåer. Det innebærer at saksbehandling av større tilskudd tar lengre tid.

Når saken er besluttet, vil du få et formelt tilbud fra Innovasjon Norge i to eksemplarer. Det er viktig å lese betingelsene for tilbudet nøye, og å signere tilbudet og returnere til oss innen fristen. Hvis ikke, kan tilbudet falle bort.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Innovasjon Norge er underlagt offentlighetsloven med de begrensninger som følger av offentlighetsforskriften. Dette innebærer blant annet at positive vedtak i finansieringssaker er offentlig informasjon, uavhengig av om tilbudsbrev med vedtak og fastsatte vilkår aksepteres av kunden. De positive vedtakene publiseres også fortløpende på vår hjemmeside.

Mer informasjon om utbetaling og rapportering.

Publisert :
Sist oppdatert :