Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til India

India er en nøkkelspiller i det globale grønne skiftet og kontoret vårt i New Delhi jobber særlig med verdikjedene innen fornybar energi, hydrogen og batterier. Dette er områder hvor India har store behov og ambisjoner, og hvor det er stor interesse for norsk teknologi fra den indiske industrien.
Rosa bygning i Mumbai i India© Unsplash

India som marked

India består av 28 stater og 8 unionsterritorier, og styringsdelingen mellom sentrale og regionale myndigheter er en stor utfordring for de fleste multinasjonale selskaper i India. Likevel går landet i riktig retning på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-ranking, på grunn av nylige reformer, enklere tilgang til strøm og strømlinjeforming av byggetillatelser.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i India

Helse

Den indiske helsesektoren er blant de største sektorene i India, både når det gjelder inntekter og sysselsetting. Tilgangen til rimelige helsetjenester av god kvalitet er fortsatt utfordrende i store deler av India. Digitale ressurser for helsekunnskap, elektroniske pasientjournaler, mobil helsehjelp, elektroniske helsejournaler, informasjonssystemer på sykehus, helseomsorg gjennom teknologi, telemedisin og informasjonssystemer innen sykehusledelse, forventes å vokse betydelig i årene som kommer. Ler mer om utfordringene og mulighetene innen helse i India.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

India er en foretrukket destinasjon for selskaper som ønsker å outsource sine IT- og kontorstøttefunksjoner. Indiske myndigheter har lansert programmet «Digital India» for å styrke India som et digitalt samfunn og kunnskapsøkonomi og kan bidra til å øke Indias BNP med 550 milliarder til 1 billion USD. India gir store muligheter for norske bedrifter innen telemedisin, informasjonslagring, strekkoding og RFID, digital pasientjournal, programvare for banksikkerhet, applikasjoner for utdanning, telekommunikasjon, innholdsutvikling og design, 3D-undersøkelser og RFID-teknologi.

Cybersikkerhet

India er ett av de mest cyberangrepsutsatte landene i verden. Denne uheldige situasjonen gjør at cybersikkerhetsmarkedet vokser, med forretningsmuligheter for produkt- og serviceselskaper. Regjeringen har gjennom konstruktive reformer gjort det enklere å starte forretningsvirksomhet i India. Samlet sett vil dette kunne gi India en etablert posisjon som cybersikkerhetsdestinasjon. Ler mer om mulighetene innenfor cybersikkerhet.

Kunstig intelligens (KI)

India har opplevd fornyet interesse fra risikovillig kapital for KI-området. Kunstig intelligens potensial til å øke den årlige vekstraten i India med 1,3 % innen 2035. Interessante områder innenfor KI i India er helsetjenester, smart mobilitet, produksjon, smarte byer, energi, utdanning og detaljhandel. Les mer om hvilke muligheter som finnes innen KI i India.

IoT og smarte byer

Det indiske Internet of Things-markedet (IoT) presenterer en enorm mulighet på 15 milliarder USD innen 2020. Indiske myndigheters Digital India-program gir statlig drivkraft til utviklingen av landets IoT-økosystem. Regjeringen har etablert et kompetansesenter for IoT som skal fungere som en plattform for utvikling av faglig kompetanse og som en innovasjonsakselerator for utforsking av avanserte teknologier. Dette skal støtte offentlige initiativer ved bruk av IoT på områder som vann, energi, landbruk, kriminalitet, sikkerhet og helse. Det er anslått at omtrent 20 % av indiske smart-by-løsninger vil være IoT-baserte.

EdTech

Edtech-sektoren i India kan deles inn i følgende fire segmenter; online utdanning, offline utdanning, smart-klasser med opplæringssystemer og teste-plattformer. E-læring er det største segmentet med 1,6 millioner betalende brukere. Omskolering, utdanning og nettbasert sertifisering utgjør den største andelen, etterfulgt av språkopplæring og forberedelse til prøver. Aktive investorer i næringen inkluderer Sequioa Capital, Blume Ventures, Lightspeed Venture Partners, Accel Partners og Unitus Seed Fund. Den indiske regjeringen har også tatt en rekke initiativer for å styrke sektoren. Enkelte av disse er ePathshala for å gi tilgang til digitale lærebøker, lyd, video, kart, spørsmålsbank, osv.; eBasta for å gjøre skolebøker tilgjengelige som e-bøker; Swayam for å tilby tilgang til kurs når som helst og hvor som helst.

Forsvar

India har den andre største organisasjonen av væpnede styrker i verden: 3,3 % av de globale forsvarsutgiftene i 2016 og 13 % av den globale våpenimporten. Det indiske forsvarsbudsjettet er 2,3 % av BNP, og 31,1 % av budsjettet går til kapitaloppkjøp. India planlegger å bruke 130 milliarder dollar på å modernisere militæret i løpet av de neste 5 årene. India anskaffer for tiden 60 % av utstyret sitt fra utlandet. Store utenlandske investorer i India er Airbus Defence & Space, BAE Systems, Pilatus, Lockheed Martin og Boeing. Les med om mulighetene innenfor forsvar i India.

Adresse

50-C, Shantipath, Chanakyapuri
110021 New Delhi

Sentralbord

Tlf: +91 11 4909 9200
Fax: +91 11 4909 9223
E-post: newdelhi@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Cristian Rodrigo Valdes Carter
Cristian Rodrigo Valdes Carter
Avdelingsleder
Cristian Valdes Carter er direktør for Innovasjon Norge i India og kommersiell rådgiver ved Den Kongelige Norske Ambassade i New Delhi. Med lang ledererfaring innen ulike bransjer som fiskeri, smarte byer, turisme, transport og kommunikasjon, havneutvikling, offshore energi og subsea, bringer Cristian med seg et vell av kunnskap fra norsk næringsliv. Han har en mastergrad i juss fra Universitetet i Bergen og har fullført et Executive Program in Innovation & Transition Leadership fra Norges Handelshøyskole (NHH Executive).
Profilbilde Ambika Oberoi
Ambika Oberoi Sawhney
Senior markedsrådgiver
Ambika Oberoi er ansvarlig for IKT- og helsesektorene i tillegg til startups og gründere. Hun har bred kompetanse innen internasjonal virksomhet som dekker markedstilgangsstrategi, partnervalg, etterspørselsanalyse, testing av produkter/ideer i oversjøiske markeder. Ambika har mangfoldig tverrkulturell erfaring, etter å ha jobbet med virksomheter fra Sørøst- og Fjernøsten-Asia, Europa og nordiske land. Hun har en mastergrad i økonomi og en MBA i internasjonal virksomhet.
Bilde av : Arti Bhatia Kumar
Arti Bhatia Kumar
Senior markedsrådgiver
Arti er ansvarlig for marin sektor (Avakultur, Fiskeri og Sjømat). Hun har bred kompetanse innen CSR i India. Arti har lang erfaring i internasjonal virksomhet som dekker markedsinngangsstrategi, partnervalg og etterspørselsanalyse. Hun har også bred kompetanse innen forretningsutvikling med en mastergrad (LLM) i jus og økonomi fra Erasmus University, Rotterdam.
Publisert :
Sist oppdatert :