Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Spania

Spania er et av landene i Europa med raskest vekst, og blant verdens største fiskeri- og landbruksnasjoner. Norsk næringsliv har eksportmuligheter innen maritim næring, havbruk, fornybar energi, agritech, mobilitetsløsninger og digitalisering.
Barcelona i solnedgang

Spania som marked

Med et hjemmemarked på over 47 millioner mennesker, i tillegg til 30 millioner besøkende turister årlig, er Spania et stort og viktig marked i Europa, og et av Norges viktigste eksportmarkeder. Norge er også et svært populært land for spanske turister.

Selskaper som etablerer virksomhet i Spania kan, i tillegg til det nasjonale markedet, få tilgang til markedene i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Nord-Afrika) og Latin-Amerika på grunn av Spanias geostrategiske posisjon og sterke tilstedeværelse av selskaper i disse regionene.

Gjennom medlemskapet i EU er Spania en del av det indre markedet og EØS som garanterer fri bevegelse av varer og tjenester innen EU.

I kommende år forventes det store omstillinger i Spania, som følge av den omfattende gjennoppbygningsplanen knyttet til rekonstruksjonsfondet EUs Next Generation. Spania kan motta opptil 140 milliarder euro til reformer og investeringer, hvorav 70 milliarder euro vil være direkte overføringer. Dette kan bety gode muligheter for norsk næringsliv, spesielt innen det grønne skiftet og digitalisering, ettersom 40% av midlene skal investeres for å nå klimamål og 28% skal støtte den digitale omstillingen.

Les mer om spansk forretningskultur.

Hva gjør Innovasjon Norge i Spania?

Vi er fysisk til stede i Spania med eget kontor i Madrid.

Innovasjon Norge i Spania har et sterkt nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer. Vi jobber tett med Team Norway som sammen med Innovasjon Norge består av ambassaden i Madrid, Sjømatrådet og Spansk-norsk handelskammer. Samarbeidet tar sikte på å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania.

Våre viktigste tjenester består av:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)
  • Partnersøk
  • Hjelp og assistanse rundt selskapsetablering
  • Bistand med å identifisere mulige EU-konsortier og finansieringsmuligheter

Vi skreddersyr våre tjenester etter den enkelte bedrift sitt behov.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Spania

Landbruk og agritech

Spania er den fjerde største matprodusenten i Europa, den tiende største på verdensbasis, og behovet for landbruksteknologi som forbedrer og effektiviserer avlinger er stort. Med en omsetning på nærmere 140 milliarder euro og mer enn 440 000 ansatte, er den spanske landbruksindustrien landets viktigste produksjonsaktivitet. På grunn av kvaliteten på produktene og det omfattende utvalget av varer, er den spanske næringsmiddelindustrien høyt ansett internasjonalt.

For norske bedrifter er det spesielt aktuelt med presisjonsjordbruksteknikker som kan bidra til å forbedre avlingen, samtidig som det øker sektorens bærekraft ved å bruke vann og energi mer effektivt. Det gjelder også utvikling av teknologi for overvåking av felt og prediksjon, og robotikk for å forbedre produktiviteten.

Sjømat, havbruk og fiskeri

Spania er Europas nest største sjømatmarked og det fortsetter å vokse. Dette gjør Spania til et attraktivt eksportmarked for norske sjømatprodusenter. Norsk sjømat har lenge vært en suksess i det spanske markedet, hvor den norske laksen er den mest ettertraktede fisken i spanske hjem og restauranter. Spania er også den største akvakulturprodusenten i EU. Det er økende behov for utstyr og bærekraftig teknologi gjennom hele verdikjeden for akvakultur, samt løsninger for landbasert oppdrett som vannfiltrering og -behandling (RAS).

Den spanske fiskerinæringen genererer 20% av den totale produksjonen i EU. Det finnes flere økonomiske støttemekanismer som gir muligheter for norske selskaper som leverer til denne næringen. Hvert år arrangeres verdens største sjømatmesse, Seafood Expo Global, i Barcelona. Innovasjon Norge har ansvar for å organisere den norske paviljongen på Seafood Expo Global og Seafood Processing Global.

Smarte samfunn og digitalisering

Myndighetene i Spania har sterk interesse for bedre tjenester, verktøy og utslippsfrie transportløsninger. Det skaper gode muligheter for norske løsninger innen digitalisering og mobilitet, både på vann og på land. Les mer om mulighetene innenfor smarte samfunn og digitalisering i Spania.

Fornybar energi

Spania gjør store investeringer for havvind og vindkraft på land, samt innen solenergi, hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Det gir mange muligheter for norske bedrifter med løsninger og kompetanse på fornybar energi. Les mer om om mulighetene innenfor fornybar energi i Spania.

Grønn maritim

Å redusere forurensing gjennom modernisering av maritim transport og bruk av alternativt brensel i fartøyer som produserer svært lave eller ingen klimagasser, vil bli viktig i Spania for å nå klimamålene i 2030. Flytende naturgass er i dag en av de få alternativene som brukes i Spania for å redusere utslipp fra maritim transport. Nye og forbedrede systemer som optimaliserer bruken fornybar energi vil også være svært relevante og gjøre det mulig å bevege seg mot klimanøytralitet i Spania innen 2050.

En av hovedutfordringene Spania står overfor er utviklingen av riktig infrastruktur til havnene. Spanske havner investerer i implementering av landstrømforsyning (OPS) og infrastruktur for forsyning av alternative grønne drivstoff. Norges kompetanse og erfaring innen maritim avkarbonisering og OPS-løsninger er derfor relevant for Spania.

Adresse

Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
Planta 13, Módulo A
28046 Madrid


E-post: madrid@innovasjonnorge.no

Ansatte

Bilde av : Lieneke Fjørtoft
Lieneke Fjørtoft
Avdelingsleder
Bilde av : Eugenia Fierros
Eugenia Fierros
Spesialrådgiver
Hovedkontakt for reiseliv. Koordinerer arbeidet med å fremme Norge som turistdestinasjon i Spania og Sør-Amerika. Snakker flytende spansk, engelsk og fransk.
Bilde av : Luca Bocci
Luca Bocci
Leder for Corporate & MICE / Sør-Europa, Visit Norway
Ansvarlig for bedriftsmøtesegmentet/MICE i Sør-Europa, Visit Norway. Snakker flytende engelsk, spansk og italiensk.
Publisert :
Sist oppdatert :