Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Storbritannia

Storbritannia er en av verdens største økonomier, og hovedstaden London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester. For norske bedrifter er mulighetene store innen fornybar energi, grønn mobilitet, helse, teknologi, reiseliv og ferdigvarer.
London skyline© Unsplash

Storbritannia som marked

Den britiske regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer.

Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere, og London er en attraktiv by for næringsliv på grunn av tilgangen til både finansiering og kunnskap. I tillegg er enkelt å drive forretninger der. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London.

Vårt kontor i London har god forståelse av det britiske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskapen, samt oppdage nye muligheter. Gjennom vår lokale internasjonaliseringsakselerator TEA vil du utvikle nye ferdigheter, lære om internasjonaliseringsskalering og vekst og ha fordelen av å jobbe tett og være i kontakt med ledende teknologiselskaper og industrieksperter fra hele verden.

Brexit

Frihandelsavtale

Fra 1. desember 2021 kan frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia tas i bruk. Frihandelsavtalen er svært omfattende og gjelder mange sektorer. Du kan lese mer om frihandelsavtalen på regjeringens sider - regjeringen.no. Hele avtaleteksten med vedlegg finner du på EFTAs sider - efta.int. Kontakt Innovasjon Norges Eksportsenter for spørsmål om vareførsel under frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Storbritannia

Gründere

Storbritannia er en utmerket base for nyetablerte bedrifter som vil utvikle virksomheten. London er den tredje største huben for teknologiselskaper i verden, og et ledende knutepunkt for oppstartsbedrifter i Europa. Den er kjent for et levende fellesskap, en høy konsentrasjon av kapital og en massiv konsentrasjon av internasjonale talenter. Hovedgrunnene for å etablere seg i Storbritannia er lav selskapsskatt, rask selskapsetablering (48 timer), stor arbeidsstyrke og statlig støtte.

Nyttinge lenker for selskaper som ønsker å etablere seg i UK:

Les trinn for trinn beskrivelse av å starte virksomhet.

Les praktiske råd for etablering av virksomhet.

Les om partnere du kan kobles med i London.

Fintech

Den britiske regjeringen anslår at Storbritannias fintech-markedet generer rundt 20 milliarder pund i årlig omsetning. London har den høyeste konsentrasjonen av finansielle institusjoner i verden og er kjent for sine sterke sektorer innen bank, kapitalforvaltning og forsikring. Les mer om mulighetene innen fintech i Storbritannia.

Kunstig intelligens

I samarbeid med privat sektor har den britiske regjeringen inngått avtale på én milliard pund for å gjøre Storbritannia ledende innen kunstig intelligens. Myndighetene i Storbritannia er nr. 3 i verden på å bruke mest penger på KI, og sektoren sysselsetter over 35 000 mennesker. Selv med brexit er Storbritannia fortsatt den ubestridte tech-lederen i Europa. London har med sine over 1500 KI-bedrifter nesten dobbelt så mange som andre Europeiske byer som Berlin og Paris. Ler mer om kustig intelligens i Storbritannia.

Smarte byer og IoT

Britiske byer har satt seg en rekke ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp og forbedre ressursbruk. De fleste byer har forpliktet seg til å møte det nasjonale målet om å redusere CO2-utslippene med 80% innen 2050. For å kunne sikre en bærekraftig urban fremtid, kreves det en global investering i infrastruktur på 25 trillioner pund over de neste 20 årene. Dette skal blant annet skje gjennom Smarte Byer-tiltak. Tingenes internet (IoT) har et potensiale på å øke de økonomiske gevinstene på 455 milliarder pund. Storbritannia er perfekt posisjonert til å lede dette innovative arbeidet. Ta kontakt med oss for å få hjelp til partnersøk, markedsanalyse og innsikt til nettverket innen smarte byer.

Helseteknologi

I Storbritannia er det et stort behov for digitale helseløsninger. NHS (National Health System) kjøper IT og digitale helsetjenester for rundt 5 milliarder pund hvert år. De ser stadig etter nye og bedre digitale løsninger innen: anskaffelse og produktivitet, rekruttering og opplæring, forebygging, støtte til egenomsorg, KI i radiologi og patologi, pasientsikkerhet, psykisk helse o.l. Les mer om sektoren og behovene i denne artikkelen.

Akvakultur

Britisk akvakultur presterer godt og det er ønske om å øke verdien av den skotske akvakulturen fra 1,8 milliarder pund i 2016 til 3,6 milliarder pund i 2030. Tiltakene som kreves for å nå målene, inkluderer å introdusere verdensledende innovasjonsområder for å teste ut banebrytende utstyr, teknologi og strategier innen fiskehelse. Den nye strategien anslår å kunne generere mer enn 9000 arbeidsplasser. Norske selskaper som operer innen teknologi kan hjelpe med å drive frem innovasjon for å låse opp det fulle potensialet til bærekraftig oppdrett i den skotske regionen.

Reiseliv

Storbritannia er ett av verdens største utreisemarkeder. Vi kjenner britenes reisemønster og preferanser, og kan effektivt markedsføre ditt produkt i øyriket. Med sine 260 ukentlige flyvninger og direkteruter til Norge, har britiske turister en fantastisk tilgjengelighet til norske destinasjoner. For mer informasjon se Visit Norway's Markedsinnsikt: Storbritannia

Kreativ næring

Den kreative industrien sysselsetter over 3 millioner mennesker i Storbritannia, og sektoren vokser raskere enn noen annen sektor målt i antall ansatte. Sektoren bringer inn over £115 milliarder til økonomien hvert år, og eksporterer for over £35 milliarder, der den største andelen kommer fra eksport av IT, Software og spill. Les mer om kreativ næring i Storbritannia.

Adresse

West End House, 11 Hills place
W1F 7SE London

Sentralbord

Tlf: +44 (0) 20 7389 8800
Fax: +44 (0) 20 7973 0189
E-post: infouk@innovasjonnorge.no

Ansatte

Profilbilde av Hilde Hukkelberg
Hilde Hukkelberg
Direktør
Hilde er direktør for Innovasjon Norge i Storbritannia og Irland. Hun gir råd til C-Suite-team om å utvide virksomheter i utlandet og legger til rette for lansering og vekst av innovative produkter og tjenester i globale markeder. Hilde leder kommersialiseringstiltak innen IIoT, Machine Learning og Artificial Intelligence gjennom Innovasjon Norges Tech City Executive Accelerator-program. Hun har lang erfaring i rådgivnings- og lederroller globalt, inkludert Silicon Valley og London. Hilde har en MSc i Mechanical Engineering, Industrial Economy, and Technology Management, samt en MBA.
Profilbilde av Britt Gorniok
Britt Gorniok
Bransjespesialist reiseliv
Britts rolle er å promotere det norske MICE (Meetings, Incentive, Conference, Events) segmentet til britiske kjøpere og å bistå med å tiltrekke internasjonale kongresser til Norge. Britt har utmerket kunnskap om turistnæringen etter å ha vært en del av Visit Norway-teamet i 12 år og et omfattende nettverk innen det britiske MICE-segmentet. Tidligere jobbet hun i FMCG og underholdningsindustrien, hvor hun fikk en grundig forståelse av internasjonal markedsføring. Britt har en Bachelor of Commerce fra Birmingham University og en MBA fra Aston Business School.
Profilbilde av Catherine Foster
Catherine Foster
Markedsspesialist reiseliv
Catherine er Country Manager for Visit Norway i Storbritannia og Irland og har jobbet i Innovasjon Norge i London siden 2004. Hun har omfattende kunnskap om den britiske reisebransjen og har mange års erfaring innen forbruker- og handelsmarkedsføring og forbruker-PR. Hun har ledet og implementert flere internasjonale markedsføringskampanjer inkludert å bidra til å etablere Norge som en av de beste og mest populære nordlysdestinasjonene i verden. Catherine har en BA (hons) Travel and Tourism Business Management fra University of Northumbria.
Publisert :
Sist oppdatert :