Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Sverige

Sverige er en av våre viktigste handelspartnere og et naturlig første marked for norsk næringsliv. Kontoret i Stockholm har en spisset innsats på områder som helse- og velferdsteknologi, smarte samfunn, bioøkonomi og reiseliv. De jobber også mye med å koble norske og svenske miljøer sammen opp imot et tredje land.
Stockholm by under lilla himmel, sett fra havet

Sverige som marked

Sverige har en lang historie preget av industriell omstilling, som har resultert i en sterk og tilpasningsdyktig økonomi med mange ben å stå på. Radikale endringer i store næringer har gitt verdifull erfaring innen etablering av nye satsingsområder basert på nasjonal kompetanse og fortrinn – og dette er kunnskap Norge kan nyttiggjøre seg av.

Sverige har blitt kåret til EU sitt mest innovative land de siste seks årene, og landet har lang historie fylt med suksessrike industribedrifter. Markedet våger å møte risiko og fornye seg, noe som har gitt Sverige en sterk internasjonal konkurranseevne, samt at det er en attraktiv destinasjon for internasjonalt næringsliv. Norske bedrifter kan dra nytte av de svenske industrigigantenes varestrømmer på verdensbasis i tillegg til deres kompetanse innen vekst og globalisering. Med gunstig beliggenhet og få etableringsbarrierer er Sverige en høyaktuell ekspansjonsmulighet for norske bedrifter. Merk at det er visse forskjeller i kultur mellom Norge og Sverige, her kan du lese mer om disse.

Hos Visma Opic og SKL Kommentus finnes en oversikt over offentlige anbud i Sverige.

Hva gjør vi i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge har kontor i Stockholm hvor vi hjelper norske selskaper med å utnytte muligheter i det svenske markedet. Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi.

Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsidentifisering og potensial
  • Strategiske posisjoner
  • Markedsetablering
  • Strategisk rådgivning

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Sverige

Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Dette gjelder spesielt innenfor helse, bioøkonomi og smarte samfunn.

Fornybar energi

For å nå globale klimamål må industrien og transporten elektrifiseres. I Sverige vil strømbehovet øke fra dagens 140 TWh til rundt 300 TWh i 2045. Landbasert vindkraft er avgjørende, men havbasert vindkraft forventes også å øke. Allerede er det planlagt havbaserte vindkraftprosjekter som kan bidra med 120 TWh i 2045. Kriegers Flak-prosjektet, et samarbeid mellom Danmark og Tyskland i Sør-Sverige, leder an, men åtte andre prosjekter vurderes av den svenske regjeringen. Sverige har stort potensial for havvind, og dette er et attraktivt marked for norske bedrifter som kan tilby nødvendige forsyninger og tjenester, samt partnerskap. Samarbeid mellom nordiske land kan også styrke konkurransekraften globalt. Ta kontakt med oss for å lære mer om mulighetene.

Bioøkonomi

Skogsnæringen spiller en spesielt viktig rolle i svensk bioøkonomi. Med store skogsområder og en lang historie tilknyttet skogbruk har Norge og Sverige etablert seg som viktige leverandører og kunnskapsaktører innen treverk. Norske virksomheter med bærekraftige og miljøvennlige løsninger kan dra nytte av en veletablert og kunnskapsrik svensk næring. Implementering av teknologi i mat- og jordbrukssektoren med formål om mer sirkulære forretningsmodeller er sentrale utviklingstrekk i den grønne næringen. Sverige har kommet langt når det gjelder automatisering og smart produksjon. Ler mer om de ulike mulighetene innenfor bioøkonomi her.

Digitalisering

Sverige digitaliseres på alle områder. Et viktig steg i den teknologiske transformasjonen er utbygging av 5G-nettverket. Dette skaper nye spillerom for bruk av kunstig intelligens, tingenes internett (IoT), fjernstyring av maskiner og kjøretøy samt visualisering ved bruk av AR- og VR-teknologi. Med store industrigiganter, moderne testfasiliteter og kunnskapsrike techklynger er Sverige en attraktiv destinasjon for samarbeid og partnerskap for norske teknologitilbydere. Norsk tilgang på nasjonale databaser og datakilder er unike særtrekk med potensiale for å ta en ledende internasjonal posisjon som videre kan tiltrekke utenlandske interessenter. Ta kontakt med oss for å høre mer om mulighetene.

Smarte samfunn

Sverige står ovenfor mange av de samme utfordringene og mulighetsområdene som Norge. Med en felles historie og en lik samfunnsstruktur er det gode forutsetninger for at løsninger for det norske markedet enkelt kan tilpasses det svenske. Den smarte byen er alt fra smarte strømnett og energilagring til autonom transport som optimerer sine ruter basert på trafikkdata, automatisert avfallshåndtering og digitale plattformer for skole og helse. Les mer om muligheter innen smarte samfunn her.

Helse

Digitalisering av helsetjenester står høyt på agendaen i Sverige, hvor myndighetene har satt seg mål om å bli best i verden på e-helse innen 2025. Implementering av innovative teknologier i helsevesenet forventes å være kilde til mer effektiv behandling, reduserte kostnader, økt involvering av pasienten og omsorgstjenester med bedre kvalitet. Les mer om mulighetene innenfor helse her.

Reiseliv

Sverige er et av de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring og ett av de markedene som har hentet seg raskt inn igjen etter pandemien. Våre undersøkelser viser at svenskenes reiselyst nå er tilbake på samme nivå som før pandemien og lysten til å besøke Norge er på rekordhøy. Svenskene ser Norge som et bærekraftig reisemål og ønsker i økende grad å kombinere naturopplevelser med både interessant norsk kultur og autentiske matopplevelser. Dette gir et godt utgangspunkt for norske reiselivsaktører som ønsker å tilby produkter og opplevelser mot et spennende og kjøpekraftig nærmarked. Les mer om reiseliv fra Sverige her.

Adresse

Olof Palmes gate 11,
111 37 Stockholm, Sverige

Sentralbord

Tlf: +46 8 791 8300
E-post: stockholm@innovasjonnorge.no

Ansatte

Bilde av : Robert Nygårdhs
Robert Nygårdhs
Avdelingsleder
Robert er avdelingsleder for vårt kontor i Sverige. Han jobber med fornybar energi og smarte samfunn. Kontorsted Stockholm.
Profilbilde av Andreas Ørjasæter Solhaug
Andreas Ørjasæter Solhaug
Markedsspesialist reiseliv
Bilde av : Cecilia Harvig
Cecilia Harvig
Seniorrådgiver
Bioøkonomi og Offentlige anbud
Publisert :
Sist oppdatert :