• EN
 • Logg inn
 • Merkevaren Norge

   Mikita Karasiou
  Mikita Karasiou

  Merkevaren Norge er en nasjonal satsing for å øke eksport, få flere utenlandske investeringer og riktig besøkende til Norge, og tiltrekke oss talenter og kunnskap.

  Norge må øke eksporten for å opprettholde dagens velferdsnivå. En sterk nasjonal merkevare skal bidra til dette, og nå inviteres hele landet til å ta del i Norges nye merkevaresatsing.

  Under navnet «Merkevaren Norge» samles private og offentlige aktører fra havindustri, reiseliv, helse, bioøkonomi, kultur, og energi. Listen er lengre, og inneholder alt som underbygger Norges ønskede posisjon som bærekraftspioner. Målet er klart: Sammen skal vi vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norsk, jobbe med Norge, investere i Norge, bo i og besøke Norge.

  Innovasjon Norge leder arbeidet med Merkevaren Norge, i nært samarbeid med næringslivet og andre deler av det offentlige Norge.

  Merkevarebyggingen av Norge er en ny måte å jobbe på, og legger føringer for følgende områder:

  • Vertskapsattraktivitet - for å tiltrekke utenlandske investorer, talenter og turister
  • Eksportaktiviteter – for å koble norske løsninger mot globale behov
  • Samhandlingsarenaer – for å få bedrifter på tvers av næringer, regioner og kompetanseområder til å samarbeide
  • Kommunikasjon – for å sikre konsistente budskap som kommuniseres og repeteres i utvalgte kanaler over tid

  Merkevaren Norge består i dag av flere ulike verktøy, inkludert et brand centre med designelementer, historier om Norge og bilder. Videre består satsingen av et digitalt utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger The Explorer, reiselivsprofilering gjennom Visit Norway, Invest in Norway, og globale vekstprogrammer.

  Kontaktpersoner

  Pressekontakt