Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Storbritannia

  Kontakt oss i London
  Unsplash

  Storbritannia er en av verdens største økonomier, og hovedstaden London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester.  

  Storbritannia som marked

  Den britiske regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer.

  Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere, og London er en attraktiv by for næringsliv på grunn av tilgangen til både finansiering og kunnskap. I tillegg er enkelt å drive forretninger der. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London. 

  Brexit

  Frihandelsavtale

  Fra 1. desember 2021 kan frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia tas i bruk. Frihandelsavtalen er svært omfattende og gjelder mange sektorer.

  Du kan lese mer om frihandelsavtalen på regjeringens sider - regjeringen.no. Hele avtaleteksten med vedlegg finner du på EFTAs sider - efta.int

  Her er noen viktige punkter fra avtalen:

  • Tollfrihet for industrivarer videreføres.
  • Likebehandling med EU-eksportører for tekniske og veterinære bestemmelser og potensielle handelshindre.
  • Tollsatser og tollfrie kvoter som norske eksportører hadde tilgang til før Storbritannia forlot EU, videreføres.
  • Frihandelsavtalen innebærer mulighet for økt handel med landbruksvarer mellom Norge og Storbritannia. På landbruksområdet har Norge i forhandlingene skjermet grasbasert produksjon i melke- og kjøttsektoren.
  • Frihandelsavtalen sikrer like gode vilkår for norske tjenesteleverandører og investorer på det britiske markedet som konkurrenter i EU.
  • Avtalen har et eget kapittel som har som mål å ivareta behovene til SMB-er.
  • Avtalen gir norske leverandører større tilgang til offentlige anskaffelser enn frihandelsavtalen mellom EU og Storbritannia.
  • Avtalen inneholder antidumpingtiltak, utjevningsavgifter og beskyttelsestiltak.
  • Bestemmelsene om opprinnelsesregler er nedfelt i en egen protokoll til avtalen og avgrenser de fordeler som frihandelsavtalen gir til bare å gjelde varer som har tilstrekkelig tilknytning til avtalepartene. Det blir mer liberale opprinnelsesregler enn i dag.

  Innovasjon Norges Eksportsenter er kontaktpunkt for spørsmål om vareførsel under frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Har du spørsmål om dette, kontakt eksportsenteret@innovasjonnorge.no.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger