Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Storbritannia

  Kontakt oss i London
  Unsplash

  Storbritannia er en av verdens største økonomier og en av Norges viktigste handelspartnere. Regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer. 

  London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester og er en attraktiv by for næringsliv på grunn av dens tilgang til både finansiering og kunnskap. I tillegg er London en by hvor det er enkelt å drive forretninger. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London. 


  Brexit

  Frihandelsavtale

  Norge og Storbritannia forhandler for tiden om en frihandelsavtale. Du kan følge forhandlingene på Nærings- og fiskeridepartementets sider (regjeringen.no).

  Midlertidig vareavtale

  I påvente av frihandelsavtalen har Island, Norge og Storbritannia kommet til enighet om en midlertidig vareavtale. Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2021, og vil gjelde frem til den kommende frihandelsavtalen trer i kraft.

  Den midlertidige vareavtalen viderefører generelle markedsadgangsvilkår for varehandel, og du kan lese den på Nærings- og fiskeridepartementets sider (regjeringen.no). Avtalen innebærer blant annet at etablerte tollpreferanser og opprinnelsesreglene i EØS-avtalen videreføres. Handel med tjenester og investeringer vil foregå på WTO-vilkår. For mer detaljert informasjon, se Tolletatens sider om Brexit (toll.no).

  Følg også med på regjeringens sider om Norge og brexit (regjeringen.no).