Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Storbritannia

  Kontakt oss i London
  Foto: Unsplash

  Storbritannia er en av verdens største økonomier, og hovedstaden London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester.  

  Storbritannia som marked

  Den britiske regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer.

  Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere, og London er en attraktiv by for næringsliv på grunn av tilgangen til både finansiering og kunnskap. I tillegg er enkelt å drive forretninger der. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London.

  Vårt kontor i London har god forståelse av det britiske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskapen, samt oppdage nye muligheter. Gjennom vår lokale internasjonaliseringsakselerator TEA vil du utvikle nye ferdigheter, lære om internasjonaliseringsskalering og vekst og ha fordelen av å jobbe tett og være i kontakt med ledende teknologiselskaper og industrieksperter fra hele verden.

  Brexit

  Frihandelsavtale

  Fra 1. desember 2021 kan frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia tas i bruk. Frihandelsavtalen er svært omfattende og gjelder mange sektorer. Du kan lese mer om frihandelsavtalen på regjeringens sider - regjeringen.no. Hele avtaleteksten med vedlegg finner du på EFTAs sider - efta.int. Kontakt Innovasjon Norges Eksportsenter for spørsmål om vareførsel under frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia.

   

  Muligheter for norske bedrifter i Storbritannia

  Gründere

  Storbritannia er en utmerket base for nyetablerte bedrifter som vil utvikle virksomheten. London er den tredje største huben for teknologiselskaper i verden, og et ledende knutepunkt for oppstartsbedrifter i Europa. Den er kjent for et levende fellesskap, en høy konsentrasjon av kapital og en massiv konsentrasjon av internasjonale talenter. Hovedgrunnene for å etablere seg i Storbritannia er lav selskapsskatt, rask selskapsetablering (48 timer), stor arbeidsstyrke og statlig støtte.

  Nyttinge lenker for selskaper som ønsker å etablere seg i UK:

  Les trinn for trinn beskrivelse av å starte virksomhet.

  Les praktiske råd for etablering av virksomhet.

  Les om partnere du kan kobles med i London.

  Fintech

  Den britiske regjeringen anslår at Storbritannias fintech-markedet generer rundt 20 milliarder pund i årlig omsetning. London har den høyeste konsentrasjonen av finansielle institusjoner i verden og er kjent for sine sterke sektorer innen bank, kapitalforvaltning og forsikring. Les mer om mulighetene innen fintech i Storbritannia.

  Kunstig intelligens

  I samarbeid med privat sektor har den britiske regjeringen inngått avtale på én milliard pund for å gjøre Storbritannia ledende innen kunstig intelligens. Myndighetene i Storbritannia er nr. 3 i verden på å bruke mest penger på KI, og sektoren sysselsetter over 35 000 mennesker. Selv med brexit er Storbritannia fortsatt den ubestridte tech-lederen i Europa. London har med sine over 1500 KI-bedrifter nesten dobbelt så mange som andre Europeiske byer som Berlin og Paris. Ler mer om kustig intelligens i Storbritannia.

  Smarte byer og IoT

  Britiske byer har satt seg en rekke ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp og forbedre ressursbruk. De fleste byer har forpliktet seg til å møte det nasjonale målet om å redusere CO2-utslippene med 80% innen 2050. For å kunne sikre en bærekraftig urban fremtid, kreves det en global investering i infrastruktur på 25 trillioner pund over de neste 20 årene. Dette skal blant annet skje gjennom Smarte Byer-tiltak. Tingenes internet (IoT) har et potensiale på å øke de økonomiske gevinstene på 455 milliarder pund. Storbritannia er perfekt posisjonert til å lede dette innovative arbeidet. Ta kontakt med oss for å få hjelp til partnersøk, markedsanalyse og innsikt til nettverket innen smarte byer.

  Helseteknologi

  I Storbritannia er det et stort behov for digitale helseløsninger. NHS (National Health System) kjøper IT og digitale helsetjenester for rundt 5 milliarder pund hvert år. De ser stadig etter nye og bedre digitale løsninger innen: anskaffelse og produktivitet, rekruttering og opplæring, forebygging, støtte til egenomsorg, KI i radiologi og patologi, pasientsikkerhet, psykisk helse o.l. Les mer om sektoren og behovene i denne artikkelen.

  Akvakultur

  Britisk akvakultur presterer godt og det er ønske om å øke verdien av den skotske akvakulturen fra 1,8 milliarder pund i 2016 til 3,6 milliarder pund i 2030. Tiltakene som kreves for å nå målene, inkluderer å introdusere verdensledende innovasjonsområder for å teste ut banebrytende utstyr, teknologi og strategier innen fiskehelse. Den nye strategien anslår å kunne generere mer enn 9000 arbeidsplasser. Norske selskaper som operer innen teknologi kan hjelpe med å drive frem innovasjon for å låse opp det fulle potensialet til bærekraftig oppdrett i den skotske regionen.

  Reiseliv

  Storbritannia er ett av verdens største utreisemarkeder. Vi kjenner britenes reisemønster og preferanser, og kan effektivt markedsføre ditt produkt i øyriket. Med sine 260 ukentlige flyvninger og direkteruter til Norge, har britiske turister en fantastisk tilgjengelighet til norske destinasjoner. For mer informasjon se Visit Norway's Markedsinnsikt: Storbritannia

  Kreativ næring

  Den kreative industrien sysselsetter over 3 millioner mennesker i Storbritannia, og sektoren vokser raskere enn noen annen sektor målt i antall ansatte. Sektoren bringer inn over £115 milliarder til økonomien hvert år, og eksporterer for over £35 milliarder, der den største andelen kommer fra eksport av IT, Software og spill. Les mer om kreativ næring i Storbritannia.