Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Sverige

  Kontakt oss i Stockholm
  Unsplash

  Med utgangspunkt i fastlandsøkonomien er Sverige vår viktigste handelspartner, både på import- og eksportsiden.

  Innovasjon Norge i Stockholm følger utviklingen av koronasituasjonen i Sverige tett

  Våre rådgivere er oppdatert på svenske myndigheters og næringslivets respons på krisen. Ved spørsmål, ta kontakt med en av oss på kontoret. Svenskt Näringsliv har mer informasjon om konsekvenser og reaksjoner i svensk næringsliv. Informasjon om den svenske regjeringens tiltak i forbindelse med krisen finnes hos regjeringen.se.

  Viktig handelspartner

  Sverige har en lang historie preget av industriell omstilling som har resultert i en sterk og tilpasningsdyktig økonomi med mange ben å stå på. Radikale endringer i store næringer har gitt verdifull erfaring innen etablering av nye satsingsområder basert på nasjonal kompetanse og fortrinn – dette er kunnskap Norge kan nyttiggjøre seg av. Her finnes store markedsmuligheter for norske bedrifter innenfor bioøkonomi, digitalisering, helse- og omsorgssektoren, turisme, smarte samfunn og energi.

  Sverige er ikke bare et naturlig marked for eksport, men også en velegnet partner for samarbeid og felles profilering ut mot det globale markedet. Vi står overfor en rekke felles utfordringer og prioriterte satsingsområder som utgjør muligheter for kollektiv innovasjon og nyskaping. Norge behøver å etablere nye næringer i vekst for å forbli en sterk økonomi i en fremtid hvor oljesektoren vil være mindre attraktiv. Utover et nasjonalt samarbeid, ser vi et behov for å løfte blikket og etterstrebe partnerskap på tvers av landegrensene for å sikre norsk verdiskapning samtidig som vi skal løse morgendagens samfunnsutfordringer. En felles satsing opp mot tredjeland vil styrke begge lands evne til å ta en internasjonal posisjon.

  Sverige ble nylig kåret til EUs mest innovative økonomi og er en attraktiv destinasjon for internasjonalt næringsliv. Norske bedrifter kan dra nytte av de svenske industrigigantenes varestrømmer på verdensbasis i tillegg til deres kompetanse innen vekst og globalisering. Med gunstig beliggenhet og få etableringsbarrierer er Sverige en høyaktuell ekspansjonsmulighet for norske bedrifter.

  Sverige