• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Sverige

  Kontakt oss i Stockholm

  Med utgangspunkt i fastlandsøkonomien er Sverige vår viktigste handelspartner, både på import- og eksportsiden. Sverige har en lang historie preget av industriell omstilling som har resultert i en sterk og tilpasningsdyktig økonomi med mange ben å stå på. Radikale endringer i store næringer har gitt verdifull erfaring innen etablering av nye satsingsområder basert på nasjonal kompetanse og fortrinn – dette er kunnskap Norge kan nyttiggjøre seg av. Her finnes store markedsmuligheter for norske bedrifter innenfor bioøkonomi, digitalisering, helse- og omsorgssektoren, turisme, smarte samfunn og energi.

  Sverige er ikke bare et naturlig marked for eksport, men også en velegnet partner for samarbeid og felles profilering ut mot det globale markedet. Vi står overfor en rekke felles utfordringer og prioriterte satsingsområder som utgjør muligheter for kollektiv innovasjon og nyskaping. Norge behøver å etablere nye næringer i vekst for å forbli en sterk økonomi i en fremtid hvor oljesektoren vil være mindre attraktiv. Utover et nasjonalt samarbeid, ser vi et behov for å løfte blikket og etterstrebe partnerskap på tvers av landegrensene for å sikre norsk verdiskapning samtidig som vi skal løse morgendagens samfunnsutfordringer. En felles satsing opp mot tredjeland vil styrke begge lands evne til å ta en internasjonal posisjon.

  Sverige ble nylig kåret til EUs mest innovative økonomi og er en attraktiv destinasjon for internasjonalt næringsliv. Norske bedrifter kan dra nytte av de svenske industrigigantenes varestrømmer på verdensbasis i tillegg til deres kompetanse innen vekst og globalisering. Med gunstig beliggenhet og få etableringsbarrierer er Sverige en høyaktuell ekspansjonsmulighet for norske bedrifter.