Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Sverige

  Kontakt oss i Stockholm
  Foto: Unsplash

  Med utgangspunkt i fastlandsøkonomien er Sverige vår viktigste handelspartner, både på import- og eksportsiden. Det svenske markedet er fylt med muligheter for små til større virksomheter, og markedskjennskap er avgjørende. Denne siden gir en introduksjon til Sverige som marked, hva Innovasjon Norge gjør i markedet, samt de viktigste mulighetene for norske bedrifter per sektor.

  Sverige som marked

  Sverige har en lang historie preget av industriell omstilling, som har resultert i en sterk og tilpasningsdyktig økonomi med mange ben å stå på. Radikale endringer i store næringer har gitt verdifull erfaring innen etablering av nye satsingsområder basert på nasjonal kompetanse og fortrinn – og dette er kunnskap Norge kan nyttiggjøre seg av.

  Sverige har blitt kåret til EU sitt mest innovative land de siste seks årene, og landet har lang historie fylt med suksessrike industribedrifter. Markedet våger å møte risiko og fornye seg, noe som har gitt Sverige en sterk internasjonal konkurranseevne, samt at det er en attraktiv destinasjon for internasjonalt næringsliv. Norske bedrifter kan dra nytte av de svenske industrigigantenes varestrømmer på verdensbasis i tillegg til deres kompetanse innen vekst og globalisering. Med gunstig beliggenhet og få etableringsbarrierer er Sverige en høyaktuell ekspansjonsmulighet for norske bedrifter.

  Hva gjør vi i Innovasjon Norge?

  Innovasjon Norge har kontor i Stockholm hvor vi hjelper norske selskaper med å utnytte muligheter i det svenske markedet. Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi.

  Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsidentifisering og potensial
  • Strategiske posisjoner
  • Markedsetablering
  • Strategisk rådgivning

  Muligheter for norske bedrifter i Sverige

  Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Dette gjelder spesielt innenfor helse, bioøkonomi og smarte samfunn.

  Sverige er ikke bare et naturlig marked for eksport, men også en velegnet partner for samarbeid og felles profilering ut mot det globale markedet. Vi står overfor en rekke felles utfordringer og prioriterte satsingsområder som utgjør muligheter for kollektiv innovasjon og nyskaping. Norge behøver å etablere nye næringer i vekst for å forbli en sterk økonomi i en fremtid hvor oljesektoren vil være mindre attraktiv. Utover et nasjonalt samarbeid, ser vi et behov for å løfte blikket og etterstrebe partnerskap på tvers av landegrensene for å sikre norsk verdiskapning samtidig som vi skal løse morgendagens samfunnsutfordringer. En felles satsing opp mot tredjeland vil styrke begge lands evne til å ta en internasjonal posisjon.

  Markedssektorer vi kan hjelpe deg med