Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Danmark

Det danske markedet er viktig for norsk næringsliv, og sammen kan landene være pådrivere i det grønne skiftet innenfor blant annet havvind og karbonfangst- og lagring. Etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til andre europeiske markeder.
Nyhavn med båter i kanalen

Danmark som marked

Danmark er rangert av Europakommisjonen som det mest digitale landet i EU, og er kjent som et verdensledende testmarked for innovative løsninger innen IKT, velferdsteknologi, cleantech og smarte byer.

Den danske regjeringen har som mål å redusere CO2 utslipp med 70 prosent innen 2030, og det er et sterkt fokus på bærekraftige teknologier og samarbeid med privat sektor. Det finnes spennende markedsmuligheter for norsk næringsliv som leverer bærekraftige løsninger innen ren energi, transport og maritim sektor, byggevirksomhet, arkitektur og design.

Du finner mange gode veiledninger og informasjon på Virksomhedsguiden.

Her finner du oversikt over offentlige anbud i Danmark.


Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Danmark

Helse og velferd

Det danske helsevesenet er under sterkt press og ser aktivt etter løsninger som sparer tid og penger og øker kvaliteten på leveransene til sine brukere. Etterspørselen er derfor stigende etter: løsninger for sansestimulering og virtuell hjemmehjelp, sensorteknologi, medisinhåndtering, telemedisin, digitalt støttet rehabilitering og teknologi som øker trygghet og livskvalitet hos mennesker med demens. Les mer om mulighetene innenfor helse og velferd her.

Mobilitet

Norsk kompetanse på mobilitetsløsninger, kombinert med Danmarks behov for smartere og mer klimavennlige samfunn i tiden som kommer, skaper store markedsmuligheter innen områdene: urban infrastruktur, autonomi, Last Mile, batteriteknologi, mobilitet som service (MaaS) og nullutslipps konstruksjonsområder. Les mer om muighetene innen mobilitet her.

Ansatte

Bilde av : Kristine Kopperud Timberlid
Kristine Kopperud Timberlid
Avdelingsleder
Publisert :
Sist oppdatert :