Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Tyskland

Våre to kontorer i Tyskland fokuserer på de viktigste områdene for handel og økonomisk samarbeid mellom landene som fornybar energi, smarte digitale løsninger, maritim og forsvar. Tyskland-kontorene dekker også de tyskspråklige delene av Østerrike og Sveits.
Picture of old city in Germany

Tyskland som marked

Tyskland er Norges nest største eksportmarked, og nesten tjue prosent av vår fastlandseksport går i dag dit. I 2019 eksporterte vi varer og tjenester for 163 milliarder kroner til Tyskland. I tillegg er tyskere den største gruppen utenlandske turister i Norge.

De største eksportmulighetene for norsk næringsliv er innen energi og miljø, smartløsninger, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer, fisk og sjømat.

Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, men det er forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet med ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser. Det kan derfor lønne seg å starte med og eksportere til ett område av gangen.

Innovativ økonomi

Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemstedet til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, og dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere. Dette er forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft, og behovene deres matcher styrkene til det norske næringslivet veldig godt.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Tyskland

Energi

Basert på klimaavtalen fra oktober 2016 i Paris, har Tyskland satt målet om å øke andelen av fornybar energi i elektrisitetsforbruket opptil minst 80 prosent innen 2050. Allerede nå er det noen dager da produksjonen av fornybar energi dekker opptil 100 prosent av elektrisitetsbehovet. Andre dager er det fossile kraftverk som er hovedkilden for elektrisitet. Integrasjonen av vekslende fornybar energi fra vind- og solkraft i energisystemet krever banebrytende lagringsløsninger. Les artikkel om muligheter innen energilagring, e-mobilitet, billadere og målingssystemer.

Havnæringer

Den maritime næringen er en av de viktigste sektorene i Tysklands økonomi. Den tyske maritime industrien utvikler og produserer komplekse skip og installasjoner for et bredt spekter av bruksområder til sjøs. Mulighetsområder for norske aktører er blant annet; skipsbygging, Smart Skip og Green Shipping, mobilitet og autonome teknologisystemer, subsea teknologi og IKT, maritim sikkerhet og logistikk, marine mineralressurser, og offshore vindkraft og marin energi. Ler mer om disse mulighetene i denne artikkelen.

Hvert år havner 10 millioner tonn plast i havet, fiskearter trues, og en temperaturøkning på over 3°C vil føre til en kraftig, permanent svekkelse av Golfstrømmen. I april 2019 ble German-Norwegian Ocean Forum arrangert for andre gang med fokus på akkurat dette. Les mer om bærekraftig bruk av havressurser her.

Forsvar

Norge og Tyskland har et anskaffelses-samarbeid innen forsvar og jobber videre med et større industrielt samarbeid. Det industrielle samarbeidet skal føre til et mer strategisk, langsiktig og dypere samarbeid mellom de involverte partene innen forsvar og sikkerhet i begge landene. Industrielt samarbeid kan foregå i form av en ordre fra norske selskaper, felles forsknings- og utviklingsprosjekter med norske selskaper og forskningsinstitusjoner, eller i form av felles aktiviteter med norske partnere i et tredje marked. Ler mer om muligheter innen forsvarsindustrien.

Hydrogenverdikjeder og industri 4.0

Tyske mydigheter ønsker å skape insentiver for å utvikle innenlandsk marked for hydrogenteknologi. Det er planlagt å bedre rammevilkårene for å sikre effektiv bruk av fornybar energi og å fjerne skatter og avgifter fra energi brukt til hydrogenproduksjon. Spesielt interessant er operatører av elektrolysører og gass, strømnettoperatører for å skape nye forretnings- og samarbeidsmodeller, havvindproduksjon, hydrogen- og brenselcelleprosjekter, og nullutslippsfartøy med lukket syklus.

Verdensledende bedrifter innenfor automobilitet, forbrukervarer, finanstjenester, tungindustri, samt mat og drikkevarer har base i Tyskland. Sammen med verdenskjente forskningsinstitusjoner og universiteter danner disse en sterk kjerne for industri-innovasjon. En slik kjerne representerer muligheter på to områder: ved å være et direkte forretningssted, og ved å være en kilde til kunnskapsdeling og -utvikling mellom Norge og Tyskland. Implementering av løsninger innen industri 4.0 og anvendelse av maskinlæring og KI i industriprosesser er blitt viktige faktorer for fremtidig vekst or verdiskaping.

Les mer om hydrogen og indrustri 4.0 i Tyskland.

EdTech

Tyskland har rundt 83 millioner mennesker hvor 11 millioner og 2,8 millioner går på 43 500 skoler og 428 universiteter/høyskoler. Tysklands vei mot digitalisering av utdanningen betyr muligheter for norske bedrifter. Det finnes noen utfordringer man må være klar over. Tyskland har et komplekst utdanningssystemet, noe utilfredsstillende infrastruktur, samt veldig sterkt fokus på personvern, brukerrettigheter og kvalitetssikring. Dersom du har en EdTech-bedrift og er interessert i det tyske markedet, anbefaler vi deg å ta kontakt med våre rådgivere i Tyskland.

Reiseliv

Tyskere er verdensmestre i reising, og på grunn av dette er konkurransen om å vinne tyske turister som målgruppe svært høy. Tyske turister er generelt svært kulturinteresserte og har et stort behov for å senke skuldrene på ferie. De som vurderer Norge er reisevante og forventer god service, et bredt utvalg av lett tilgjengelige produkter og møter med lokalbefolkningen. Markedet har rundt 3 000 turoperatører og vi i Innovasjon Norge kan hjelpe norske bedrifter å komme i kontakt med de viktigste kundegruppene: turoperatører og agenter, MICE-agenter og eventbyråer. For mer informasjon se Visit Norway's Markedsinnsikt: Tyskland

Mat og drikke

Innen mat- og drikkevarer har Tyskland et årlig markedspotensial på mer enn 200 milliarder euro. Markedssegmentene med størst vekst er: prosessert, organisk, vegetarisk, allergivennlig, og lokalmat. Norske produkter er, med noen få unntak, ikke synlige i det tyske markedet. Tyskernes kjennskap til ren natur, bærekraft og havressursene i den norske merkevaren skaper en viktig ramme for eksportutvikling i dette segmentet. Tyskland har et temmelig strengt regelverk for næringsmidler og dette kan vi hjelpe bedrifter med å få innsikt i. En annen mulighet for norske bedrifter er å delta på verdens største messe for mat og drikkevarer, ANUGA. Våre kontorer i Tyskland hjelper også norske selskaper som er interessert i det østerrikske og sveitsiske markedet.

Landbruk og agritech

Landbruk i Tyskland har den utfordringen at antallet plantevernmidler som er sertifisert til bruk minker. Dette innebærer store utfordringer med tanke på avlinger og effektivitet i landbruket. Landbruksbransjen ser etter alternative løsninger og teknologier for å i det minste holde avkastningene stabile, eller øke avkastningene på tross av utfordringene. Norge har mange spennende agritech-bedrifter som kan være med på å løse Tysklands og EUs utfordringer innen landbruk og matforsyning. Ler mer om utfordringene og mulighetene her.

Kreative industrier

Tyskland er en av kjernemarkedene for kreative industrier, noe som har bidratt med mer enn 102 milliarder euro til den tyske økonomien i 2017. Kreativ næring betyr muligheter for tysk-norske samarbeid innen litteratur og bokindustri, film, musikk, reiseliv og kulinariske opplevelser. Utover det er nordisk design svært populært i Tyskland. Her kan du lese mer om kreative industrier i Tyskland: Initiative "Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung" og Annual monitoring report on CCI.

Adresse

Hamburg

Caffamacherreihe 5
20355 Hamburg

München

MindSpace Viktualienmarkt
Rosental 7,
D-80331 München

Ansatte

Profilbilde av Gunnhild Brumm
Gunnhild Brumm
Avdelingsleder
Profilbilde av Martin Nietz
Martin Nietz
Nestleder
Profilbilde av Gerda Geyer
Gerda Geyer
Seniorrådgiver Export Norway
Publisert :
Sist oppdatert :