Hopp til hovedinnhold

Vil gjøre shippingbransjen grønnere

TECO fabrikker i NarvikFoto: TECO 2030 ASA
TECO 2030 er i ferd med å utvikle verdens første brenselceller som er optimalisert for skip. Her er fabrikken deres i Narvik.
TECO 2030Oslo/Narvik
Etter mer enn 25 år i shippingindustrien så konsernsjefen i TECO Maritime Group at bransjen ikke kunne fortsette som før. Nå har han og selskapet kommet frem til en løsning som kan bidra til å kutte de høye klimagassutslippene fra skipsfarten.

Hele 90 prosent av all frakt går i dag sjøveien. Ettersom shipping bidrar til rundt tre prosent av globale klimagassutslipp, utgjør det et press på bransjen om å benytte seg av mer bærekraftige energikilder fremover.

Med utspring fra TECO Maritime Group, vil selskapet TECO 2030 ASA satse på hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip kan bytte ut fossilt brennstoff.

– Nå går hele industrien mot at vi må ned til nullutslipp fort. Her må vi jobbe sammen, ingen klarer det alene. Vi mener hydrogen og brenselceller vil være avgjørende for at den maritime industrien skal klare å redusere CO2-utslippene. Vi vil bytte ut motorer med brenselcelle-motorer, sier Cristian Skajem, kommunikasjonssjef i TECO 2030.

Betydelig støtte fra Innovasjon Norge

Bedriften har mottatt over 50 millioner fra Innovasjon Norge til utvikling av brenselceller og for å forberede produksjon i Narvik. Tilskuddet er blant de største nasjonalt i 2021. Skajem er svært takknemlig for støtten.

– Midlene har muliggjort en raskere utviklingsprosess og til å sette i gang fasen med å bygge produksjonsanlegget vårt, sier Skajem.Roman Zherebko er finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge og sier prosjektet er viktig for Innovasjon Norge.

– Prosjektet innebærer innovasjon på internasjonalt nivå, da det per i dag ikke eksisterer brenselcelle-løsninger spesielt utviklet for maritimt bruk. Selskapet kan industrialisere teknologi, og det har potensial til å skalere opp. Lykkes prosjektet, vil det kunne bety et behov for 500 arbeidsplasser i Narvik, sier Zherebko.

Nærshipping vil være første brukere

Utviklingen av brenselcellene gjøres i samarbeid med deres partner AVL i Østerrike. TECO 2030 har som mål å bli en ledende aktør når det kommer til utslippsreduserende teknologier og utstyr, og hydrogenbaserte brenselceller for både maritim industri og tungindustri.

– En brenselcelle er en reverserende prosess av et batteri. Du putter inn oksygen på den ene siden og hydrogen på den andre, og når cellene møtes skaper de strøm og slipper ut vann. Det blir som en motor som produserer strøm, litt som et aggregat, forklarer Skajem.

""Foto: TECO 2030 ASA
Alle brenselcellesystemene som brukes i den maritime sektoren i dag er opprinnelig designet for bruk i bilindustrien. Det gjør hydrogenselskapet TECO 2030 noe med nå.


Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner kan bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen. Brenselcellene vil leveres i moduler på 400 kilowatt som kan settes sammen for å få større strømproduksjonskapasitet.

– De aller første som vil gå 100 prosent på disse brenselcellene vil være fergesamband og skip som seiler langs norskekysten. Samtidig kan vi redusere utslipp på større båter, for eksempel ved at vi plugger til en brenselcelle på et større skip, slik at de kan kjøre første time inn i havnen og ut fra havnen utslippsfritt, forteller Skajem.

Banebrytende teknologi

Selskapet starter pilotproduksjon i desember og hovedproduksjonen begynner i 2023. Planen er å ha 100 ansatte ved fabrikken i Nord-Norge i 2025.

Selskapet har også et pågående prosjekt som går ut på å bygge en hydrogendrevet hurtigbåt for Narvik Havn som vil kunne holde en hastighet på 23 knop og kjøre utslippsfritt.

– Vi har fått mange gode ord fra redere om at dette er de beste maritime brenselcellene de har sett. Det er utrolig spennende å være en del av et slikt prosjekt. Vi får stadig nye henvendelser fra ulike prosjekter i ulike størrelser. Bare det å få være med på en slik reise, er jeg veldig takknemlig for. Det er kult å være med å løse en samfunnsutfordring, slik at våre barnebarn kan leve et like godt liv som vi har fått, sier Skjajem.Publisert :
Sist oppdatert :