• EN
 • Logg inn
 • Søknad og søknadsbehandling

  De fleste av våre ordninger har løpende søknadsfrister. Hvis du har et prosjekt du mener er relevant for våre ordninger, anbefaler vi at du begynner med å ta kontakt med Innovasjon Norges kontor i det fylket bedriften din holder til i for å drøfte prosjektet. Ha gjerne klar informasjon om bedriften, bakgrunnen for prosjektet, hvilket problem det skal løse og hvordan dere tenker å gjøre det. Rådgiveren vil ut fra denne informasjonen gi veiledning om våre muligheter til å være en partner og videre prosess.

  Søknaden sender du gjennom Min side på innovasjonnorge.no. Her etablerer du en bruker og skriver søknaden. Du kan lagre underveis og arbeide med søknaden i flere omganger.

  Vi anbefaler at du sparrer med en rådgiver hos Innovasjon Norge før du sender søknaden. Når du har sendt søknaden kan du ikke endre den, men det er mulig å ettersende informasjon ved behov.

  Når Innovasjon Norge har mottatt søknaden, vil du i løpet av få dager få en e-post med informasjon om hvem som blir saksbehandler, forventet saksbehandlingstid og eventuelle spørsmål til søknaden.

  Vi behandler søknader fortløpende. Saksbehandlingstiden avhenger av hvor omfattende søknaden er, og om all nødvendig informasjon er lagt inn i saken. 

  Hvis søknaden om tilskudd er på mer enn fire millioner kroner, kommer vi til å gjennomføre et rådgivende panel. Det innebærer at søkerbedriften blir invitert til å presentere sin søknad for eksterne personer med teknisk, økonomisk og markedsrelatert kompetanse. De vil gi råd til Innovasjon Norge om prosjektet, men beslutter ikke saken. Det er personer med beslutningsfullmakter i Innovasjon Norge som beslutter søknaden, etter innstilling fra rådgiver. Større søknader vil bli vurdert på flere beslutningsnivåer. Det innebærer at saksbehandling av større tilskudd tar lengre tid.


  Når saken er besluttet, vil du få en telefon eller e-post fra saksbehandler. Et formelt tilbud fra Innovasjon Norge kommer i posten i løpet av en ukes tid, i to eksemplarer. Det er viktig å lese betingelsene for tilbudet nøye, og å signere tilbudet og returnere til Innovasjon Norge innen fristen. Hvis ikke, kan tilbudet falle bort.


  For mer informasjon om utbetaling og rapportering, se eget avsnitt.

  Les mer om rådgivende panel