Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Tyskland

  Tyskland-kontorene dekker også markedene i Østerrike og Sveits som er tyskspråklige.

  Kontakt oss i Hamburg og München
  Foto: GettyImages

  Som det største markedet i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et svært interessant eksportmarked for mange norske bedrifter.

  Tyskland som marked

  Tyskland er Norges nest største eksportmarked, og over ti prosent av vår fastlandseksport går i dag dit. I 2019 eksporterte vi varer og tjenester for 163 milliarder kroner til Tyskland. I tillegg er tyskere den største gruppen utenlandske turister i Norge.

  De største eksportmulighetene for norsk næringsliv er innen energi og miljø, smartløsninger, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer, fisk og sjømat. 

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, men det er forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet med ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser. Det kan derfor lønne seg å starte med og eksportere til ett område av gangen.

  Innovativ økonomi

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemstedet til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, og dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere. Dette er forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft, og behovene deres matcher styrkene til det norske næringslivet veldig godt.

   

  Markedssektorer vi kan hjelpe deg med