Hopp til hovedinnhold

Disse ti prosjektene fikk mest støtte i 2021

Bakteriofagfabrikken til ACD Pharma på Leknes i LofotenFoto: ACD Pharma
Her er anlegget som skal bli den nye bakteriofagfabrikken til ACD Pharma på Leknes i Lofoten. 
Innovasjon Norge støtter utviklingsprosjekter over hele landet. Her er lista over de største tildelingene i året som gikk.

Disse store prosjektene kjennetegnes ved flere ting. De har en positiv miljøeffekt, kan løse store samfunnsutfordringer, er eksportvennlige og vil skape arbeidsplasser.

- Disse tildelingene viser at Innovasjon Norges aller største tildelinger går til de prosjektene som svarer på de store samfunnsutfordringene og bidrar til utvikling av et grønt næringsliv. Gjennom våre lån og tilskudd kan vi bidra til at det utvikles bærekraftige løsninger, som kan eksporteres og skape arbeidsplasser i hele landet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Disse tilskuddene er de største i en liste på over 5000 prosjekter som Innovasjon Norge har støttet i 2021. I tillegg gir vi ut lån som er på høyere beløp enn tilskuddene på lista.

 1. ACD Pharma har fått 60 millioner kroner for å bygge det som blir verdens største storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning. Den skal ligge på Leknes i Lofoten. Bakteriofager er en type virus som finnes overalt i naturen, og kan brukes som et alternativ til antibiotika. Bakteriofager er allerede i bruk for å fjerne bakterien som gir sykdommen yersiniose hos laks og kan bli løsningen på den globale utfordringen med økende resistens mot antibiotika.
  Les mer: Gir 60 millioner til bakteriofagfabrikk i Lofoten

 2. Teco 2030 ASA i Viken har fått 50 millioner samlet i miljøteknologitilskudd, koronatilskudd og distriktsutviklingstilskudd.
  Prosjektet er en satsing på å produsere hydrogenbaserte brenselceller for framdrift av skip i Narvik. Satsingen betyr reduserte klimagassutslipp og muligheter for opptil 500 nye arbeidsplasser.
  Les mer: Millionstøtte til hydrogensatsing i Narvik.

 3. Beyonder har fått 44,5 millioner kroner i Miljøteknologitilskudd. Beyonder i Sandnes i Rogaland lager battericeller av sagflis, produsert med ren energi.
  Les mer: Skal eksportere batterier globalt

 4. Finnfjord har fått 44,5 millioner kroner i innovasjonstilskudd, som en del av Grønn Plattform. Finnfjord produserer ferrosilisium, som er et viktig råmateriale i stålindustrien. Anlegget ved Finnsnes i Troms er blant verdens største og mest energieffektive smelteverk for produksjon av ferrosilisium.

 5. Freyr har fått 39 millioner kroner i Miljøteknologitilskudd for å bygge et miljøvennlig produksjonsanlegg for batterier i Mo i Rana i Nordland. Dette kan skape flere tusen arbeidsplasser i distriktet.
  Les mer: Støtter storstilt batterisatsing i Mo I Rana

 6. H2 Marine i Bergen har fått 37 millioner kroner i Innovasjonstilskudd, som en del av Grønn Plattform og Zero Kyst-prosjektet. Har ambisjon om å utvikle og demonstrere nullutslipps fiskefartøy med tilhørende infrastruktur, basert på hydrogen.
  Les mer: En milliard kroner til 11 store grønne omstillingsprosjekter
  Les mer: Vil gjøre kysten utslippsfri med hydrogen

 7. Scatec ASA har fått 26 millioner kroner i Innovasjonstilskudd, som en del av Grønn Plattform. Osloselskapet Scatec jobber med fornybar energi fra sol, vind og vann, og løsninger for energilagring. Scatec Solar er solenergi-delen av selskapet, som Innovasjon Norge har samarbeidet mye med blant annet gjennom våre kontorer i utlandet.

 8. Morrow Batteries AS har fått 25 millioner kroner i Miljøteknologitilskudd. Det Arendal-baserte selskapet har som mål å produsere bærekraftige og kostnadseffektive elbilbatterier uten kobolt. Les mer: Innovasjon Norge støtter Morrow Batteries med 25 millioner til koboltfrie batterier

 9. Volue Environment AS har fått 25 millioner kroner i Miljøteknologitilskudd. Selskapet har base i Oslo, kontorer i mange land, og leverer software og tjenester for optimalisering av kraftproduksjon og -handel, digital styring og håndtering av kraftnettet og digitalisering av vann- og avløpsnetthåndtering.

 10. NARA (Nammo Raufoss AS) har fått 25 millioner kroner i Innovasjonstilskudd, Bedriftsutviklingstilskudd og Miljøteknologitilskudd. NARA leverer til romfartsindustrien, og vil nå utvikle et komplett manøvreringssystem til styring og posisjonering av satellitter og romsonder i verdensrommet, som skal benytte et vesentlig mer miljøvennlig drivstoff.


NB! På denne listen har vi fjernet store tildelinger som var knyttet til krisehåndteringsstøtte til reiselivsselskaper i koronatida, spesialordning for kondemnering av skip og tildelinger som er der av regnskapstekniske grunner.
Her kan du se alle våre tildelinger tilbake til 2015

Grønn plattform

Flere av tildelingene er knyttet til Grønn Plattform. Grønn plattform er en satsing fra regjeringen som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Det er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som forvalter disse pengene.

Publisert :
Sist oppdatert :