Hopp til hovedinnhold

Internasjonal netthandelsguide

Person som jobber på laptop© Christin Hume
Uansett om dere har en veletablert nettbutikk i Norge og ønsker å utvide til flere land, eller om dere har en «born global» forretningsidé, er det viktig å være klar over at dere ved å selge til andre land via en nettbutikk etablerer dere i en ny salgskanal.

For å hjelpe dere litt på veien har vi laget en enkel netthandelsguide hvor vi går igjennom de temaene dere må ha tenkt på før dere starter med netthandel til andre land.

I denne guiden gir vi grunnleggende informasjon om hva dere må være oppmerksom på ved grenseoverskridende netthandel. Vi ser på hvordan dere strategisk bør gå frem ved etablering av netthandel på tvers av landegrenser, betalingsløsninger, juridiske aspekter som produkt- og merkekrav, avtaler ved distansehandel, forbrukervern, logistikk og toll- og handelsregler.

Vi går ikke inn på landspesifikke regler, men beskriver felles forhold i EU/EØS.

Når dere har behov for mer landspesifikk informasjon, kan dere kikke på våre landsider med markedsinformasjon og handelsregler. Business Swedens netthandelsguide inneholder nyttig landspesifikk netthandelsinformasjon om 24 land. Bruk krever registrering, men er ellers gratis.

IOSS-regler for netthandel i EU

EU innførte importreformen IOSS for å forenkle fortolling og merverdiregistrering for lavverdi-sendinger til privatpersoner i Europa. Momsfritaket for varer under maksimumsgrensen på 22 euro fra land utenfor EU ble 1. juli 2021 opphevet. Det betyr at private forbrukere i EU skal betale moms fra første krone på pakker de mottar fra land utenfor EU.

Importordningen er en frivillig særordning i Moms One Stop-portalen, som gjør det enklere å importere varer fra land utenfor EU etter de nye regler.

Via importordningen kan du innberette og betale momsen månedlig av varer du selger via fjernsalg (netthandel) til private forbrukere i EU. Du må sende direkte til forbrukeren fra land utenfor EU. På den måten unngår du at forbrukeren i EU får en ekstraregning for moms og gebyr når de mottar pakken. Den reelle verdi av forsendelsen må ikke overstige 150 euro.

Når din virksomhet er registrert i ordningen, får du et importnummer (IOSS-nummer), som skal skrives på tolldeklarasjonen ved import av varer. Tollmyndighetene kan så se at du avregner moms av varens verdi via Moms One Stop Shop. Varen blir dermed levert direkte til forbrukeren uten at den blir stoppet i tollen.

Ved å benytte IOSS-ordningen kan du som et norsk foretak sende varer direkte til kunder i hele EU, mens du har IOSS-registrering din i for eksempel Danmark. Du trenger dermed ikke å sende varen via landet du har IOSS-registreringen.

Ved salg av varer som er belagt med særavgift, som for eksempel tobakk og alkohol kan du ikke bruke importordningen.

Du kan registrere deg i IOSS-ordningen via en representant som håndterer momsavregningen. Men det finnes forenklinger i Danmark og Sverige for norske bedrifter som gjør at du ikke trenger representant for håndtering av momsavregningen. Du kan gjøre dette selv fra Norge. Du kan lese mer om EUs IOSS ordning på svensk på Skatteverkets sider eller på dansk på Skat sine sider.

Innhold

Publisert :
Sist oppdatert :